Hoppa till huvudinnehåll

Partikelgenerering

Aerosolpartiklar kan generas från fasta och flytande material eller direkt i gasfas. Vi har också en uppsättning metoder för att reglera aerosolens koncentration.

Aerosolisering av vätska

Vätskor kan aerosoliseras på olika sätt beroende på vilken partikelstorlek och koncentration som önskas. Vi använder elektrospray för att få väldefinierade droppar ner till enstaka nanometer i storlek. För generering av droppar med högre koncentration och över ett bredare storleksintervall (ca 0.01-3 µm) använder vi bland annat atomizers, nebulisatorer eller en SLAG (sparging liquid aerosol generator). Större droppar med kontrollerad storlek och antalskoncentration kan skapas med en VOAG (vibrating orifice aerosol generator). Oljedroppar kan produceras genom kondensation från gasfas.

Övriga metoder

Vi har under lång tid utvecklat egen teknik för att generara aerosolpartiklar. En del av processerna bygger på kontrollerad experimentell simulering av naturliga partikelbildningsprocesser. Bland har vi metodik för produktion av sotaerosol, svetsrök, mikrobiologiska aerosolpartiklar, olika typer av inomhusaerosol och nypartikelbildning från gasfas (exempelvis genom oxidation av flyktiga organiska ämnen). Vi har också tagit fram en unik generator för produktion av organiska nanopartiklar med mycket hög renhet.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2020-09-11