Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljöhögskolan

Finns det behov av mer kunskap om arbetsmiljö inom er organisation?

Arbetsmiljöhögskolan är ingången till Lunds universitets kompetenser inom arbetsmiljö, arbetsliv och ledarskap.

Arbetsmiljöhögskolan erbjuder allt från enstaka föredrag på ett specifikt tema till mer omfattande kurspaket. Utbildningen sker i form av uppdragsutbildning som kan ge högskolepoäng. Kurserna skräddarsys och arbetas fram i samverkan och i samtal med uppdragsgivaren. Beställaren får ett direktinflytande och utbildningen kan riktas mot de behov som yrkesgrupperna har i sin yrkesvardag.

Vi kan erbjuda utbildning inom exempelvis organisation, ledarskap, ergonomi, inomhusmiljö, digital arbetsmiljö, riskhantering och längre arbetsliv.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Omfattar stress och hälsa, ledarskap/ledning, motivation, self-leadership, hållbart arbetsliv för alla åldrar, förändringsledarskap, professionsteori, genus och teamarbete.

Fysisk arbetsmiljö

Omfattar luftkvalité, ljus/belysning, synergonomi, fysisk ergonomi, värme/kyla och kemiska hälsorisker.

Det digitala arbetslivet

Omfattar E-hälsa, utformning av digitala arbetsredskap, gränslöst arbetsliv, interaktionsdesign och robotar/robotisering.

Risk och säkerhet

Omfattar säkerhetskultur, avvikelserapportering, patientsäkerhet, ledningssystem för säkerhet och nanosäkerhet.

Med stöd av dagens kunskapsbas och aktuell forskning kan vi skräddarsy uppdragsutbildningar som passar våra uppdragsgivares önskemål. Vår pedagogik grundas på tvärvetenskapliga infallsvinklar och problembaserat lärande där kursdeltagarna får arbeta utifrån in egen yrkesvardag. Vi erbjuder allt från enstaka föredrag till mer omfattande poänggivande utbildning.

  • Enstaka föredrag
  • En- eller tvådagarsinternat
  • Seminarieserie
  • Poänggivande kurser 

Utbildningen vid Arbetsmiljöhögskolan sker i form av uppdragsutbildning och administreras av Lund University Education. Kurserna skräddarsys och arbetas fram i samverkan och samtal med uppdragsgivaren och deltagarna. Detta medför ett inflytande direkt ifrån beställarnas sida och utbildningen kan inriktas mot de behov som yrkesgrupperna har i sin aktuella yrkesvardag just nu.

Förutom nytt framtidslärande och nya skräddarsydda kurser erbjuder Arbetsmiljöhögskolan en internetbaserad utbildningsplattform som gör att alla som vill utbilda sig i arbetsmiljö ska kunna göra detta, obehindrat av tid och plats. Kurser inom Arbetsmiljöhögskolan ger dessutom deltagarna möjlighet till akademiska poäng.

Välkommen att kontakta föreståndare Calle Rosengren för vidare diskussioner!

Ledarskapsarenan

Utvecklas som chef med hjälp av aktuell forskning som ger oväntade och nya perspektiv på ledarskapets förändrade villkor!

Ledarskapsarenan är ett initiativ mellan Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet och Unionen Chef där chefernas utveckling och arbetssituation står i fokus. Under träffarna diskuteras chefens roll och ledarskap i ett vidare perspektiv än man gör i traditionella chefsutbildningar. Diskussionerna leds av forskare från Lunds universitet och tar avstamp i aktuella föreläsningar kring chefs- och ledarskapsfrågor.

ARBLINE

Arbetsmiljöhögskolan ansvarar för biblioteksdatabasen ARBLINE. ARBLINE  är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med inriktning på arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad med ca 80 000 poster.

Arbetsliv i omvandling

Arbetsliv i omvandling är en vetenskaplig skriftserie som vänder sig till dem som är intresserade av arbetslivsfrågor. I serien publiceras avhandlingar, antologier och originalartiklar som beskriver och analyserar arbetslivets omvandling och utveckling.

personer som diskuterar i grupp, föreläsare i ett klassrum. Fotocollage.
Foto: Hans Wretling

Arbetsmiljöhögskolan

Arbetsmiljöhögskolan finns vid Institutionen för designvetenskaper där vi bedriver arbetsmiljöforskning med fokus på människans samspel med tekniska produkter, tekniska system, andra människor, organisationer och den omgivande fysiska miljön. Vi kopplar ihop forskning, praktik och trender som gör arbetsplatsen till en källa av kunskap, inspiration, hälsa och glädje.

Kontakt

Jonas Borell

Föreståndare, Universitetslektor
jonas.borell@design.lth.se

Jessika Sellergren

Kommunikatör
jessika.sellergren@design.lth.se

Vi ser fram emot att samarbeta med er organisation!