Hoppa till huvudinnehåll

"Förstå flimmer" – ny rapport om flimmer från LED-belysning

Lampans LED-teknik framhålls ofta för sina fördelar – att den är energisnål, att den håller länge och att tekniken går att styra på olika sätt. Men att LED-lampan kan ge upphov till flimmer – det nämns inte lika ofta. En av anledningarna är att det fortfarande saknas kunskap om varför flimmer uppstår och hur hälsan påverkas. Det vill ljusforskarna vid LTH ändra på, och presenterar nu en rapport om flimmer.

Jessika Sellergren – Publicerad den 22 december 2022

En hand som håller i en flimrande LED-lampa. Foto.
När objekt rör sig i flimrande ljus kan en så kallad stroboskopisk effekt uppstå. För en del människor innebär flimret en negativ hälsopåverkan, menar Johannes Lindén. Foto: Johanna Rydeman

Flimmer från LED-lampan uppstår när ljuset varierar i tid. Det leder till visuella fenomen som stroboskopiska effekter och kan i värsta fall påverka hälsan negativt, framför allt genom att orsaka huvudvärk eller migrän.

För att öka kunskapen om flimmer och dess påverkan på människan släpps nu en rapport om LED-teknik och flimmer. Rapporten bygger på resultat från projektet Flicker Explained, som genomförts i samverkan mellan Lunds universitet och Danmarks Tekniska Universitet (DTU) med finansiering från Energimyndigheten.

– I forskningsprojektet synliggör vi flera oklarheter och missförstånd beträffande flimmer, och i rapporten förklarar vi detta på olika nivåer av ”svårighetsgrad” så att informationen ska vara användbar både för belysningsbranschen och privatpersoner, säger Johannes Lindén, ljusforskare vid LTH och en av forskarna bakom rapporten.

Det finns gränsvärden för hur mycket LED-lampan får flimra, EU införde dessa år 2019. Men värdena är svåra för belysningsindustrin att leva upp till bland annat på grund av att informationen om flimmermått är svår att förstå.

Enligt Johannes Lindén talar gränsvärdena endast om hur synligt flimret är, inte hur mycket huvudvärk det kan orsaka.

– Det finns indikationer på att vissa människor påverkas mer av osynligt flimmer än andra. Flimmer som inte kan uppfattas av ögat är lömskt – det kan leda till att individer mår dåligt i vissa miljöer utan att de förstår att det är ljuset som är orsaken, säger han.

Johannes Lindén och hans forskarkollegor hoppas att rapporten ska öka medvetenheten om flimmer och att kommunikationen mellan industri och forskning ska underlättas.

– Genom en ökad dialog mellan belysningsbranschen och akademin kan den fortsatta forskningen om flimmer fokusera på de delar som vi i dagsläget vet mindre om, säger Johannes Lindén.

Johannes Lindén. Foto.

Johannes Lindén

Johannes Lindén är forskningsingenjör vid Designvetenskaper, LTH, och arbetar med ljusforskning.

Johannes Lindéns profil i forskningsportalen

Glödlampa med flimmer framför. Foto.

Flicker explained

Flimmer är inte en egenskap hos lampan, det är något du ser.

Vill du veta mer? Läs rapporten "Flicker explained" (PDF, 1.82 MB, på engelska)

Mobiltelefon som fotograferar flimmer. Foto.

Ljuslaboratoriet

Ljuslaboratoriet vid LTH är byggt för att möjliggöra studier om hur människan påverkas av olika ljusförhållanden som exempelvis bländning och flimmer.

Ljuslaboratoriets webbplats