Hoppa till huvudinnehåll

Kunskapsnod för hållbar e-handel – ReLog, CLOSER och Helsingborgs stad i samverkan

För att nå de globala hållbarhetsmålen krävs att e-handelssektorn omvandlas till ett hållbart logistiksystem. Nu tas ett helhetsgrepp på e-handelns möjligheter och utmaningar i en unik e-handelssatsning, skriver Helsingborgs stad i ett pressmeddelande.

– Publicerad den 13 July 2021

person böjer sig ner i bild för att plocka upp ett paket utanför ytterdörren. Foto.
Foto: Rawpixel.com

Projektet – som leds av ReLog vid Lunds universitet och CLOSER – har finansiering från Vinnova i tre år med uppstart i augusti 2021.

– ReLog och CLOSER är de drivande aktörerna för både kunskap- och pilotprojekt inom framtidens e-handel. Målet för satsningen är skapa en framgångsrik samverkansarena och kompetenscenter för hållbar e-handelslogistik, säger Daniel Hellström i pressmeddelandet. Daniel Hellström är professor i Förpackningslogistik vid LTH samt forskningsledare för ReLog.

Pressmeddelande från Helsingborgs stad: ”ReLog och CLOSER tillsammans med Helsingborgs stad i unik samverkan om kunskapsnod för hållbar e-handel”.

Pressmeddelande från Vinnova: ”Sverige tar ledande roll för framtidens e-handel”.

Vill du veta mer om e-handelsforskningen, mejla Daniel Hellström – daniel.hellstrom@plog.lth.se eller Klas Hjort – klas.hjort@plog.lth.se

Om CLOSER

CLOSER är en neutral samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet och välfungerande logistik. CLOSER:s mål är att bidra med nya lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle.

Om ReLog

ReLog bedriver, stärker och utvecklar tvärvetenskaplig, behovsorienterad och tillämpad forskning, som bidrar till kompetenshöjning, ny arbetskraft och innovation; och därmed till tillväxt för regionens näringsliv. Forskningen är behovsrelaterad och styrd på grundval av omfattande behovsinventering hos Helsingborg stad och näringslivets aktörer och deras intressen.