Hoppa till huvudinnehåll

Innovation och värdeskapande inom forskning – INT001F

Allmän information om kursen

Kursen ger 4 högskolepoäng.

Idag behöver en forskare inte bara ta itu med de viktiga vetenskapliga frågorna. En forskare ska också ha ett vidare perspektiv på hur forskningsresultat används och hur de kan vara till nytta för samhället. Den här kursen hjälper dig som doktorand att sätta in ditt forskningsprojekt i ett vidare sammanhang och ger dig även insikter i och förståelse för processerna för innovation och kreativitet.

Kursens mål

Syftet med kursen är att vidga idén om vad innovation är och att utrusta doktorander med verktyg och processer. Att ge de ”innovations- och värdeskapande glasögon” som behövs för att kunna sätta in sin forskning i ett användnings- och samhällsperspektiv. Detta ska stimulera överföringen av forskningsresultat till samhället och därmed bidra till ökad innovation och stärkt samarbete mellan akademi, investerare, näringsliv och samhället i stort.

Kursen hålls under sex heldagar med fokus på forskningsbaserad innovation och idégenerering, vilket täcker följande ämnen:

 • Processer och verktyg för att stimulera innovation och värdeskapande (vad är innovation, förutsättningar för utnyttjande och värdeskapande av forskningsresultat, NABC-konceptet, designtänkande, mentala och fysiska verktyg)
 • Trender och nya marknader (business intelligence, globala utmaningar och marknadsanalys)
 • "Skydda dina idéer" (immateriell egendom, patentstrategi, licensiering, kontrakt, patentsökning)
 • Entreprenörsresor (varje dag på kursen avslutas med en inbjuden entreprenör som berättar om sina erfarenheter och reflekterar över dagens ämne)
 • Bedöm och presentera dina idéer, samt ge och ta emot feedback ("Elevator pitch". Sista dagen på kursen är organiserad som ett "värdeskapande forum")

Under kursen genomförs en gruppuppgift och två individuella projekt relaterade till individens forskningsprojekt.

Den här kursen förbereder dig för en framgångsrik karriär inom akademin eller industrin.

Kursansvariga

Jessica Wadin, Innovation, LTH
jessica.wadin@design.lth.se

Anders Warell, Innovation, LTH
anders.warell@design.lth.se

Hösten 2024

Kursen kommer ges på LTH campus i Lund följande datum:

 • 18 september
 • 20 september
 • 25 september
 • 27 september
 • 2 oktober
 • 9 oktober

Kursplan

INT001F

Anmälan

Anmäl dig senast 6 september 2024.

Skicka din anmälan till utbildningsadministratör Cilla Perlhagen via mejl på cilla.perlhagen@design.lth.se

Inkludera hur långt du kommit i din utbildning och vilken institution du tillhör.

Doktorandkurser vid Designvetenskaper

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2024-04-23