Hoppa till huvudinnehåll

Människan i extrema miljöer

Person och helikkopter i vinterlandskap och snöyra. Foto.

Är du intresserad av människans tålighet och förmåga i extrema miljöer? Exempelvis inom räddningstjänsten, vid katastrofscenarier, under extrema klimathändelser som värmeböljor eller kalla perioder, inom äventyrsturism eller extremsporter.

Den omgivande miljöns fysiska faktorer – exempelvis klimat, brand, lufttryck, hög höjd, kallt vatten – kan innebära risker för människan och ha ogynnsam påverkan på hälsa, funktion, arbetsförmåga, komfort och välbefinnande. I arbetslivet inom räddningstjänsten, vid katastroftillbud eller extrema klimathändelser, inom turism och i samband med idrott och sportaktiviteter utsätts människor ibland för extrema förhållanden. 

En nödvändig förutsättning för att säkert hantera extrema miljöer är att personer med olika ansvar har och uppdateras med färsk kunskap. Detta gäller inte minst personal inom räddningstjänsten och de som arbetar med extremt klimat och klimatanpassningar.  Men även arbetsledare och idrottsledare med flera behöver ha kunskap om människans behov, förutsättningar och begränsningar för utformning av aktiviteter under extrema miljöförhållanden. Kunskapen kan också användas för att skapa och utforma produkter och skyddsåtgärder för säker och hälsosam funktion och prestanda i extrema miljöer. 

Kursen ges på engelska i Lund under vårterminen och omfattar 7,5 högskolepoäng.

Mer information på LTH:s kurssida.

 

Kursplaner

Kursen ges till olika målgrupper och nedan finns länkar till de olika kursplanerna på LTH.se.

 

Fristående kurs TFRC70

Öppen för alla med grundläggande behörighet.

Valbar kurs MAMF35

för dig som går Medicin och teknik-programmet.

Kurs för doktorander MAMF35F

Kontakt

Chuansi Gao

Kursansvarig
chuansi.gao@design.lth.se 

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2023-01-12