Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsanknytning

Forskningsanknuten grundutbildning

I Institutionen för designvetenskapers strategiska plan finns forskningsanknuten grundutbildning med som ett viktigt område. Det främsta syftet är att främja kvaliteten på grundutbildningen. Eftersom kopplingen mellan forskning och grundutbildning inte låter sig definieras så lätt har institutionen valt att ha en bred syn på forskningsanknytning. Detta finns beskrivet i vår policy om forskningsanknuten grundutbildning (se länk nedan).

I arbetet med att forskningsanknyta grundutbildningen träffas forskare och lärare med jämna mellanrum för att uppdatera kursplanerna. På så sätt blir det tydligt för våra studenter och andra berörda hur vi arbetar med:

  • Institutionella förutsättningar, t.ex. att vi har forskarutbildade lärare och doktorander som deltar i undervisningen.
  • Vetenskaplig grund, t.ex. att vi använder publicerade egna resultat och annan vetenskaplig litteratur från forskningen i undervisningen.
  • Vetenskapligt förhållningssätt, t.ex. att vi använder seminarieformen/den vetenskapliga dialogen som ett arbetssätt i vår undervisning.

Läs mer i vår Policy om forskningsanknuten grundutbildning (PDF 43 KB).

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2020-09-10