Hoppa till huvudinnehåll

Patientsäkerhet

Personal och patienter i en sjukhuskorridor. Foto.

 

Kursen Patientsäkerhet har som syfte att ge ökad förståelse för hur människan, tekniken och organisationen och samspelet mellan dessa (MTO-perspektiv) kan påverka riskbilden i en verksamhet. Kursen vill ge ökad förståelse för dessa faktorers viktiga roll i verksamheters strategier för förebyggande riskhantering och i utformandet av åtgärder för ökad säkerhet. Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap och insikt om förutsättningar (teoretiskt och praktiskt) för att uppnå hög säkerhet ur patientperspektiv och systemperspektiv i hälso- och sjukvården.

Kursen vänder sig till studerande med gymnasieexamen inom vård och omsorg, eller högskoleexamen inom hälso- och sjukvård.

Exempel på tidigare projektarbeten:

  • Följsamhet till rutin
  • Rätt patient på operationsbordet 
  • Riskbedömning och övergångar 
  • GRÖNA KORSET och patientsäkerhetskultur

Patientsäkerhet – TFRF45

Kursen ges på svenska på distans under höstterminen och omfattar 7,5 högskolepoäng. 

Kontakt

Åsa Ek

TeknDr, Docent, Universitetslektor
asa.ek@design.lth.se 

AnnSofie Fyhr

Apotekare
ann-sofie.fyhr@skane.se 

Lena Leveen

Institutionsadministratör
lena.leeven@certec.lth.se 

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-11-21