Hoppa till huvudinnehåll

Universell utformning - designperspektiv, metoder och utvärdering

I ett samhälle för alla utformas miljöer, produkter och tjänster utifrån vetskapen att människor är olika och har olika förutsättningar, och att dessa för samma person varierar över tid och med olika situationer.

Denna kurs är inriktad på universell utformning (Universal Design) som kan förklaras som design av produkter, tjänster och miljöer som är användbara för en så stor del av befolkningen som möjligt, utan att det krävs speciell anpassning. Kursen behandlar processen för hur man tar fram nytt men även utvärdering av resultat.

Kursen riktar sig till personer med olika bakgrund som yrkesarbetar med, eller har kunskap om produktutveckling, arkitektur, policyfrågor, tjänstedesign eller som fattar beslut om design som påverkar människor. 

För att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt bör studenten ha genomgått en eftergymnasial utbildning.

Universell utformning - designperspektiv, metoder och utvärdering (TFRD35)

Kursen ges under höstterminen och omfattar 7,5 högskolepoäng.

Kontakt

Per-Olof Hedvall

Kursansvarig
per-olof.hedvall@certec.lth.se

Lena Leveen

Institutionsadministratör
Lena.Leveen@certec.lth.se
046 222 46 95

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2023-04-25