Hoppa till huvudinnehåll
19 januari 2023

Affärsmodeller som bygger på delningsekonomi och cirkularitet behöver även vara effektiva ur logistiksynpunkt för att inte miljönyttan ska gå förlorad. I ett forskningsprojekt testar nu flera aktörer cirkulerande emballage i leveranskedjan.

22 december 2022

Lampans LED-teknik framhålls ofta för sina fördelar – att den är energisnål, att den håller länge och att tekniken går att styra på olika sätt. Men att LED-lampan kan ge upphov till flimmer – det nämns inte lika ofta. En av anledningarna är att det fortfarande saknas kunskap om varför flimmer uppstår och hur hälsan påverkas. Det vill ljusforskarna [...]

19 december 2022

Ett möte i en kökssoffa med mycket kaffe och snus – och en donation på 250 miljoner kronor. Så kan sammankomsten summeras när Ingvar Kamprad träffade LTH:s rektor 1998 för att prata om framtiden för universitetets utbildning inom industridesign.

16 december 2022

Vid labyrinten är spänningen hög – det är engagerade men lite nervösa studenter som samlats. Det är dags för dem att presentera sina projekt i kursen ”Servicerobotik”. Flera robotar klarar av sitt uppdrag med bravur, och applåderna för dem och de lyckliga skaparna är spontana och fulla av respekt.

13 december 2022

Vad är det just jag behöver för att klara mig om elen försvinner? Har jag mina mediciner nedskrivna någonstans eller finns de bara i den urladdade datorn? Kan min hund följa med ner i skyddsrummet om larmet går?

7 december 2022

Lägre pris, större tillgång och bättre funktionalitet. Detta är de viktigaste faktorerna för att öka användningen av biobaserad plast i livsmedelsförpackningar enligt industrin. En ny studie från Lunds universitet sammanfattar 17 svenska företags tankar kring att byta ut den fossilbaserade plasten.

3 december 2022

Det blir allt vanligare att arbeta vid mer än en datorskärm, men ökad effektivitet kan också följas av ökade besvär.

2 december 2022

Företag som vill gå över till en mer hållbar verksamhet kan stöta på hinder längs vägen.

1 december 2022

Städare är ett yrke som ligger på topp-tio över våra vanligaste yrken och arbetsförhållandena varierar beroende på arbetsplats. ”Sunt arbetsliv” har intervjuat Christina Isaxon projektledare för Afa-forskningsprojektet som undersökt hälsoeffekter av olika städmetoder och städsprejer. Läs hela artikeln ”Städa sprejfritt och slipp besvär i [...]

30 november 2022

Innovation spelar en viktig roll för en organisations överlevnad och framgång – inte minst inom detaljhandeln. Men hur ska det gå till? Vilka är utmaningarna när det gäller att utveckla innovationsförmåga i detaljhandeln? Och hur kan detaljhandelsföretag etablera ett systematiskt förhållningssätt till innovation?