Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

11 december 2023

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) förstärker med 40 nya ledamöter – Åsa Lindholm Dahlstrand vid LTH är en av dem.

7 december 2023

Textilindustrin har stor klimatpåverkan och återanvändning av kläder ses som en del av den hållbara omvandlingen av branschen. Nu presenterar Daniel Hellström och John Olsson på Förpackningslogistik, LTH, sin artikel om en cirkulär affärsmodell som skapar en mer hållbar modehandel.

1 december 2023

Inom mjukvaruutveckling har agila arbetssätt visat sig vara effektiva. Men när företag introducerar förändringsinitiativ för att kunna implementera agila metoder inom andra områden, uppstår ofta flera utmaningar. En av de främsta handlar om att det saknas en gemensam förståelse. Olika tolkningar kan leda till frustration, högre arbetsbelastning och [...]

26 oktober 2023

Hur lång tid tar det att trösta en människa? Måste ägget stekas i stället för att kokas? Lunds universitets magasin (LUM) har bjudit in till ett samtal med hemtjänstforskare från Socialhögskolan och LTH. Det är första gången de träffas och diskussionen handlar om stress, ansvar och delaktighet. Deras gemensamma mål är en bättre hemtjänst, men de [...]

25 oktober 2023

Idag är det skyddsombudens dag. Ett skyddsombud har en viktig roll för att skapa en bättre arbetsmiljö på jobbet – som David Eriksson på Institutionen för designvetenskaper vid LTH. Nu får han ordet!

2 oktober 2023

Hur kan universell utformning användas för att införliva mänsklig mångfald i stadsutveckling och byggd miljö? Detta undersöker Lilian Müller, doktorand i rehabiliteringsteknik vid LTH, i sin avhandling Bridging the Gaps - Realising Human Diversity in the Built Environment Through Universal Design.

25 september 2023

Konsumenter som blir alltmer medvetna om klimatförändringar ställer också allt högre hållbarhetskrav på handeln. Handeln, som utgör en kritisk länk mellan producenter och konsumenter, och spelar en betydande roll för produktions- och konsumtionsmönster, försöker hitta innovativa lösningar för att minska sin miljöpåverkan.

22 september 2023

Transportsektorn ställer om till eldrift och mer miljövänliga bränslen. Men kunskap saknas om vad det innebär för spridningen av slitagepartiklar från bromsar, däck och väg. Men snart vet vi mer: Joakim Pagels, aerosolforskare vid LTH, har tilldelats 4 984 000 kronor av Afa Försäkring för att undersöka hur eldrivna fordon och förnybara drivmedel [...]

5 september 2023

Funderar du på hur hälsan påverkas av luftföroreningar, hur virussmitta sprids via luft, eller hur mycket partiklar röken från stearinljus och cigaretter egentligen innehåller? Välkommen till aerosol- och klimatlabbet vid LTH under Kulturnatten den 16 september.

29 augusti 2023

Under den årliga Virtual Reality-mässan på Ingvar Kamprad Designcentrum myllrar det av kreativa studentprojekt och nyfikna besökare. Mässan är den avslutande delen av kursen Virtuell verklighet i teori och praktik och anordnas för nittonde gången.