Hoppa till huvudinnehåll

Överbrygga klyftorna – disputation i rehabiliteringsteknik 20 oktober

Hur kan universell utformning användas för att införliva mänsklig mångfald i stadsutveckling och byggd miljö? Detta undersöker Lilian Müller, doktorand i rehabiliteringsteknik vid LTH, i sin avhandling Bridging the Gaps - Realising Human Diversity in the Built Environment Through Universal Design.

Jessika Sellergren – Publicerad den 2 oktober 2023

Bild av cyklar och en trappa. Foto.
Hur kan staden utformas för att införliva mänsklig mångfald? Det är en av frågorna som Lilian Müller undersöker i sin avhandling i rehabiliteringsteknik vid LTH. Foto: Unsplash/Marc Kleen

Lilian Müller menar att den pågående exkluderingen av personer med funktionsnedsättning från den byggda miljön inte beror på bristande kunskap om hur man kan åtgärda befintliga hinder eller om hur man undviker att skapa nya, utan andra skäl måste hittas.

Sammanfattningsvis handlar Lilian Müllers forskning om:

  • universell utformning och den byggda miljön, tillgänglighet, stadsplanering, funktionshinder och mänskliga rättigheter. 
  • vilka faktorer som påverkar om mänsklig mångfald tar plats i stadsutvecklingen eller inte. 
  • att det behövs ökad medvetenhet om vilka konsekvenser dagens stadsutveckling får för olika människor.
  • att universell utformning behöver integreras i hela processen från idé till färdigbyggd miljö.

Välkommen till disputationen den 20 oktober kl 9.15 i Stora hörsalen på Ingvar Kamprad designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26 i Lund. Disputationen kommer även att realtidsströmmas via Zoom: lu-se.zoom.us/j/64402168890

Opponent är: Edward Steinfeld, USA.

Vill du veta mer? Ladda ner avhandlingen Bridging the Gaps - Realising Human Diversity in the Built Environment Through Universal Design från Lunds universitets forskningsportal

Lästips: Var är den mänskliga mångfalden i nybyggena?

När det byggs nytt i städerna finns en viss typ av människor och beteenden i åtanke – ofta unga, friska och välutbildade. De som inte tillhör den inkluderade skaran riskerar att inte kunna använda den nya byggnaden och dess omgivningar – främst drabbas äldre människor och personer med funktionsnedsättningar.

Läs intervjun med Lilian Müller:
Var är den mänskliga mångfalden i nybyggena? | Lunds universitet

Minglande människor sett från ovan. Foto.

Certec informerar 2023

Är du intresserad av universell utformning, inkludering, mångfald och teknik? Välkommen till Certec informerar den 19 oktober.

Certec informerar 2023 | Certec (lth.se)