Hoppa till huvudinnehåll

Avfall för alla? Licentiatpresentation 19 juni

Är dagens återvinningsmiljöer universellt utformade? Det är en av frågorna i licentiatuppsatsen "Avfall för alla? Ett universellt utformningsperspektiv på återvinningsmiljöer i Sverige" som nu försvaras. Bakom uppsatsen står doktoranden Anna-Sara Fagerholm.

Jessika Sellergren – Publicerad den 17 juni 2024

En trasig tvättmaskin. Foto.
Anna-Sara Fagerholms forskning om avfall för alla bidrar med kunskap om designens roll i formandet av inkluderande återvinningsmiljöer. Foto: Anna-Sara Fagerholm

Universell utformning handlar om att design i samhället ska inkludera alla människor oavsett förmåga eller bakgrund. Men hur ser det ut i återvinningsmiljöer? Hur bidrar utformningen till upplevelsen av inkluderande återvinningsmiljöer?

Anna-Sara Fagerholm, doktorand i rehabiliteringsteknik, har genom två studier utforskat ämnet i sin licentiatuppsats.

Den första delstudien What a waste bidrar med nya insikter om inkluderande återvinningsmiljöer och universell utformning. Genom ett normkritiskt perspektiv har Anna-Sara Fagerholm undersökt hur avfall förstås och hanteras i ett miljörum i ett hyreshusområde i norra Sverige. Under studien av miljörummet genomfördes "go-along-intervjuer" för att få ökad kunskap om hur avfall hanteras.

I Waste(d) design – den andra delstudien – undersöktes hur designen av återvinningsmiljön kan påverka återvinningsbenägenheten hos hyresgästerna. 

Anna-Sara Fagerholm sammanfattar resultaten i licentiatarbetet med tre insikter kring normer i återvinningssammanhang:

  • Normat-norm: Återvinning är för den normale. Miljörummen tycks vara utformade för en medellång, medelålders, medelstor människa med full fysisk och kognitiv förmåga och svenska som modersmål.
  • Teknik-norm: Avfallssystemet uppfattades som ett socialt system, men hanterades som ett tekniskt.
  • Skylt-norm: Återvinning beskrivs med skyltar. Skyltar i och utanför miljörummen för att förklara hur avfall ska, och inte ska, hanteras.

För att förklara att det finns ett samband mellan universell utformning och estetik använder Anna-Sara Fagerholm begreppet "tillgänglighetsestetik": estetiken måste vara en konsekvens av ett empatiskt angreppssätt med fokus på att förstå människors behov, något som kommer vara en utgångspunkt i hennes framtida studier.

 

Välkommen till licentiatpresentationen

Anna-Sara Fagerholm försvarar sin licentiatuppsats den 19 juni kl 14.00-16.00 i sal 304 på Ingvar Kamprad designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26 i Lund.

Diskussionsledare är Daniel Koch, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan.