Hoppa till huvudinnehåll

Vårt arbete med globala målen vid Designvetenskaper

Hur vår forskning och utbildning knyter an till globala målen

För att få en helhetssyn kring de globala målen har Designvetenskaper ambitionen att arbeta brett, med samtliga 17 områden. Detta gör vi enskilt på institutionen eller i samarbete med andra. Ibland är dock forskningen och undervisningen kring de individuella målen ojämnt fördelad, vilket innebär att vissa områden inte har så hög aktivitet. Du kan läsa mer om vårt arbete under de enskilda målen. 

För människan – med hållbar design och teknik

Människor, miljöer och föremål påverkar varandra ömsesidigt – hemma, på arbetet och i samhället. Vid Designvetenskaper utgår vi från FN:s globala mål för att skapa hållbara livsvillkor för människan. För oss handlar det om att utforma och designa teknologier och miljöer för människans bästa utifrån hållbarhetsmålen.

Ämnesbredden, tvärvetenskapligheten och samverkan med omvärlden skapar här de rätta förutsättningarna att möta dagens komplexa samhällsutmaningar – till nytta för klimatet, digitaliseringen, industrin, samhällsbygget och livet.

Forskningen om den hållbara arbetsplatsen, digitaliseringens effekter, matsvinn, hållbara transporter, luftburna partiklars påverkan på hälsa och miljö och hur produkter och design bör fungera för att vara tillgängliga för alla – vid Designvetenskaper samlas alla perspektiv under samma tak.

Designvetenskapers utbildningar har en nära koppling till aktuell forskning – här finns Industridesignskolan och flera andra civilingenjörs- och masterutbildningar som ligger till grund för framtidens hållbara utformning av produkter, processer och miljöer.

globala målen för hållbar utveckling. logotyp.

Agenda 2030

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

LTH är en plats för drömmar och upptäckter. Här skapar vi utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Läs om hur LTH:s forskning är till nytta för klimatet, digitaliseringen, industrin, samhällsbygget och livet.

Long View

Long View är en plattform för cykliskt tänkande inom design och innovation vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola. 

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01