Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

26 oktober 2023

Hur lång tid tar det att trösta en människa? Måste ägget stekas i stället för att kokas? Lunds universitets magasin (LUM) har bjudit in till ett samtal med hemtjänstforskare från Socialhögskolan och LTH. Det är första gången de träffas och diskussionen handlar om stress, ansvar och delaktighet. Deras gemensamma mål är en bättre hemtjänst, men de [...]

25 oktober 2023

Idag är det skyddsombudens dag. Ett skyddsombud har en viktig roll för att skapa en bättre arbetsmiljö på jobbet – som David Eriksson på Institutionen för designvetenskaper vid LTH. Nu får han ordet!

2 oktober 2023

Hur kan universell utformning användas för att införliva mänsklig mångfald i stadsutveckling och byggd miljö? Detta undersöker Lilian Müller, doktorand i rehabiliteringsteknik vid LTH, i sin avhandling Bridging the Gaps - Realising Human Diversity in the Built Environment Through Universal Design.

25 september 2023

Konsumenter som blir alltmer medvetna om klimatförändringar ställer också allt högre hållbarhetskrav på handeln. Handeln, som utgör en kritisk länk mellan producenter och konsumenter, och spelar en betydande roll för produktions- och konsumtionsmönster, försöker hitta innovativa lösningar för att minska sin miljöpåverkan.

22 september 2023

Transportsektorn ställer om till eldrift och mer miljövänliga bränslen. Men kunskap saknas om vad det innebär för spridningen av slitagepartiklar från bromsar, däck och väg. Men snart vet vi mer: Joakim Pagels, aerosolforskare vid LTH, har tilldelats 4 984 000 kronor av Afa Försäkring för att undersöka hur eldrivna fordon och förnybara drivmedel [...]

5 september 2023

Funderar du på hur hälsan påverkas av luftföroreningar, hur virussmitta sprids via luft, eller hur mycket partiklar röken från stearinljus och cigaretter egentligen innehåller? Välkommen till aerosol- och klimatlabbet vid LTH under Kulturnatten den 16 september.

29 augusti 2023

Under den årliga Virtual Reality-mässan på Ingvar Kamprad Designcentrum myllrar det av kreativa studentprojekt och nyfikna besökare. Mässan är den avslutande delen av kursen Virtuell verklighet i teori och praktik och anordnas för nittonde gången.

14 juli 2023

28 miljoner kronor tilldelas åtta projekt i årets andra anslagsomgång från Afa försäkring. Två av projekten leds från Lunds Tekniska Högskola och Lunds universitet – ett som handlar om partiklar från transportsektorn och ett om multiresistenta bakteriers förmåga att spridas via luft.

11 juli 2023

I fantasins värld beger sig en grupp förväntansfulla människor till stranden. Gruppen börjar röra sig och musik skapas – taktfast, mjukt eller livligt beroende på rörelsernas karaktär. Musiken uppstår i samspel mellan personerna som besöker ett centrum för daglig verksamhet och en digital plattform som just nu tas fram genom ett samarbete mellan [...]

20 juni 2023

Snart reser Lunds universitet tältet i Visby för två dagars panel­samtal. Universitetets program under Almedalsveckan lyfter flera globala utmaningar som luftföroreningar och matfattigdom. Men programmet inger också hopp om att hitta lösningar i samverkan mellan akademi och omgivande samhälle.