Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

16 juli 2024

Certec informerar är ett årligen återkommande evenemang för alla som är intresserade av frågor som rör mångfald, jämlikhet och delaktighet kopplat till teknik och design.

17 juni 2024

LTH medverkar under årets Almedalsvecka med seminarier som belyser olika former av beredskap. Seminarierna äger rum den 26 juni.

17 juni 2024

Är dagens återvinningsmiljöer universellt utformade? Det är en av frågorna i licentiatuppsatsen "Avfall för alla? Ett universellt utformningsperspektiv på återvinningsmiljöer i Sverige" som nu försvaras. Bakom uppsatsen står doktoranden Anna-Sara Fagerholm.

24 maj 2024

Nu är det dags för Industridesignskolans examensutställning då kandidat- och mastersstudenterna ställer ut sina examensprojekt. Utställningen pågår under en veckas tid mellan den 31 maj och 5 juni.

23 maj 2024

I början av covidpandemin var det oklart om coronaviruset faktiskt smittade via luften. Nu vet forskarna mer. En av dem är Sara Thuresson som disputerar med en avhandling om luftburen smittspridning.

22 april 2024

Vilken kunskap finns om samverkan mellan universitet och omgivande samhället? Är kunskapen den samma som uppstår vid forskningssamverkan? Vilka är fördelarna för de olika aktörerna: studenterna, företagen och universitet? Hur blir samspelet lyckat?

14 mars 2024

Universell utformning handlar om att följa lagar och regler, men också om att ha högre ambitioner än så – som att vilja bidra till en trevlig, estetisk och värdig upplevelse för alla människor. Det menar Emil Erdtman, doktorand i rehabiliteringsteknik och design vid LTH, som nu försvarar sin avhandling ”Universell utformning i praktiken: [...]

28 februari 2024

Lunds universitet förstärker sitt arbete inom handel och logistik på Campus Helsingborg, under namnet REAL – Center for Retail and Logistics. Centret profileras mot hållbarhet, digitalisering och förändrat arbetsliv – de stora utmaningar som handel och logistik har att hantera. Lunds universitet och Helsingborgs stad bidrar med vardera 4 miljoner [...]

12 februari 2024

Bling associeras med exklusiva och skrytsamma accessoarer, förknippas med ”dålig smak” och står i kontrast till estetiska värderingar som finns inom designfältet. Men vad händer när bling och design förs samman? En ny avhandling i industridesign vid LTH visar att normprovokationer – som att bryta mot konventionerna med hjälp av subkulturen bling – [...]

30 januari 2024

Forskning om hållbara leverans- och returer, förpackningar inom e-handel och arbete med barns hälsa. Det är några av de projekt på Campus Helsingborg som 2024 får stöttning av Helsingborgs stad forsknings- och utvecklingsfond.