Hoppa till huvudinnehåll

Landsbygden glöms bort i e-handeln

Vilken betydelse har e-handel för den som bor på landsbygden? Stor betydelse, menar logistikforskare vid LTH. Landsbygdens sämre tillgång till produkter och service gör att näthandeln fyller en viktig funktion. Men när allt fler e-handelstjänster anpassas för storstaden riskerar landsbygden att glömmas bort.

– Publicerad den 1 oktober 2021

brevlåda vid kanten av en landsväg. Foto.
När allt fler e-handelstjänster anpassas för storstaden riskerar landsbygden att glömmas bort. Foto: Unsplash/Davide Baraldi

E-handel och logistiktjänster fungerar bra för den som bor i storstaden. Varorna kommer direkt till dörren – snabbt, flexibelt och med låga transportkostnader. På landsbygden finns inte samma möjligheter. Det är svårare att göra individuella leveransval och vissa varor går inte att beställa till områden utanför storstaden.

– Landsbygdens e-shoppare är en av de snabbast växande konsumentgrupperna, men ändå är landsbygdens behov ofta osynliga i branschens affärsmodeller, säger Yulia Vakulenko, forskare i Förpackningslogistik vid Lunds Tekniska Högskola.

Förväntningarna skiljer sig åt

Tillsammans med handels- och logistikforskare vid Lunds universitet och lärosäten i Danmark, Italien, Norge och Tjeckien, arbetar Yulia Vakulenko just nu med en forskningsstudie om hur konsumenters behov, köpbeteenden och livskvalitet påverkas av var de bor. Konsumenter som bor i staden eller på landsbygden besvarar enkätfrågor om sina köpvanor och hur nöjda de är med de e-tjänster som finns tillgängliga. 

Forskningsstudien beräknas vara klar 2022, men en av de första delstudierna visar redan nu att det finns skillnader mellan storstadsregioner och landsbygdsområden, och inte bara i Sverige, de finns även i de andra länderna som medverkar i forskningsprojektet.

– Enligt enkätsvaren hittills är konsumenter på landsbygden nöjda med en lägre servicenivå än storstaden, säger Yulia Vakulenko.

Den mångfald av erbjudanden som finns i storstadens produktutbud och leveranstjänster baseras på stadsbornas behov och förväntningar. Affärsmodellen som funkar för staden är inte applicerbar på landsbygden.

– Stadens e-handelslösningar med expresstransporter är alltså inget för landsbygden – varken ur klimatsynpunkt eller baserat på vad landsbygden efterfrågar, säger Yulia Vakulenko.

Inkluderande affärsmodell behövs

Forskarnas gemensamma bild är att en framgångsrik affärsmodell – som är lönsam för handels- och logistikföretagen samtidigt som den är hållbar för landsbygden – också tar hänsyn till landsbygdens miljö och egna förutsättningar. Landsbygdens lägre förväntningar och krav på service och tillgänglighet innebär inte att e-handeln inte är nödvändig i landsbygdsregioner – tvärtom menar forskarna.

– E-handeln behöver anpassa sina logistiklösningar gentemot landsbygden, annars är risken stor att ojämlikheten i servicenivå bidrar till en ökad klyfta mellan de som bor i städer och på landsbygd. E-handeln är extra viktigt för landsbygdsorterna som successivt utarmas på service och tampas med avfolkning, säger Yulia Vakulenko.

Nu arbetar Yulia Vakulenko och hennes forskarkollegor vidare med forskningsprojektet om konsumenters attityder kring logistik och e-handel. Förhoppningen är att kunna bidra till förbättrade e-handelslösningar som är hållbara och funkar för konsumenterna oberoende av var de bor.

Artikeln är ursprungligen publicerad på lu.se.

porträtt av kvinna utomhus. Foto.

Yulia Vakulenko är forskare i Förpackningslogistik vid LTH. Hennes forskningsområde rör logistik och e-handel.

kundvagn i miniatyr full av lådor står framför en laptop. Foto.

Studie om konsumenters attityder till digital handel

Vill du medverka i undersökningen om hur konsumenters behov, köpbeteenden och livskvalitet påverkas av var de bor? Studien genomförs av handels- och logistikforskare vid Lunds universitet och forskare vid lärosäten i Danmark, Italien, Norge och Tjeckien. Att svara på enkätfrågorna tar ca sju-tio minuter.