Hoppa till huvudinnehåll

Mål 14: Hav och marina resurser

hav och marina resurser. logotyp.

Definition från Agenda 2030: Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som drabbar våra hav idag. Visste du till exempel att åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år? Fortsätter det i denna takt kommer haven att bestå av mer plast än fisk år 2050. Vi måste skydda våra hav och säkerställa hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem.

Designvetenskapers arbete med mål 14

Vid Designvetenskaper utgår vi från FN:s globala mål för att skapa hållbara livsvillkor för människan, men vissa mål adresseras mer än andra. Just nu har vi inte så hög aktivitet kring mål 14, Hav och marina resurser.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01