Hoppa till huvudinnehåll

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

god hälsa och välbefinnande. logotyp.

Definition från Agenda 2030: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar. 

Designvetenskapers arbete med mål 3

Designvetenskaper har flera forsknings- och utbildningsområden som bidrar till god hälsa och är till nytta för livet. För att säkerställa hälsosamma liv pågår just nu arbete om exempelvis luftburen smittspridning, inkludering och tillgänglighet samt god hälsa på arbetsplatsen.

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 3:

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01