Hoppa till huvudinnehåll

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Definition från Agenda 2030: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar. 

Designvetenskapers arbete med mål 3

Designvetenskaper har flera forsknings- och utbildningsområden som bidrar till god hälsa och är till nytta för livet. För att säkerställa hälsosamma liv pågår just nu arbete om exempelvis luftburen smittspridning, inkludering och tillgänglighet samt god hälsa på arbetsplatsen.

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 3:

6 juni 2022

Flera års förberedelser bär nu frukt. Det nya kombinerade aerosol- och klimatlabbet vid LTH är på plats. Nyligen stod det klart efter fyra veckors byggnation.

11 maj 2022

Alla vet att det ryker när det brinner. Men vad vet man egentligen om vad röken innehåller och hur olika brandförlopp påverkar röken? Och hur påverkar partiklarna i röken räddningspersonalen som är först på plats när en brand ska bekämpas. Forskare vid LTH har i ett unikt försök tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfört mätningar där röken studerats i detalj vid bränder i realistiska miljöer.

25 april 2022

Fel som kan uppstå vid behandling med cancerläkemedel utgör en potentiell risk för allvarliga patientskador.

20 april 2022

Vad gör ljusforskarna Hillevi Hemphälä och Johannes Lindén från Designvetenskaper, LTH, i dagsljuslabbet "Photon space", utanför Umeå?

20 april 2022

Risken att exponeras för viruspartiklar från covid-19 ökar ju närmare en patient man befinner sig, ju mer smitta en patient bär på och om ventilationen är otillräcklig. Mätningar av virus i luften på sjukhus som gjorts av forskare vid Lunds universitet ger ny kunskap om hur man bäst anpassar vården för att minska risken för smittspridning. Förhoppningen är att de internationella riktlinjer som finns inom vården i dag ändras.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01