Hoppa till huvudinnehåll

Mål 5: Jämställdhet

jämställdhet. ikon.

Definition från Agenda 2030: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Designvetenskapers arbete med mål 5

I många länder är luftföroreningar en stor hälsoutmaning men även ett jämställdhetsproblem, i och med att kvinnor har visat sig vara mer utsatta än män. Detta sätter forskning vid Designvetenskaper fingret på. Ett annat exempel på ett område relevant för mål 5, Jämställdhet, är hur genusperspektiv i säkerhetsarbetet kan förebygga arbetsrelaterade olyckor. 

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 5:

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01