Hoppa till huvudinnehåll

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. logotyp.

Definition från Agenda 2030: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.

Designvetenskapers arbete med mål 8

Med forskning och utbildning om hållbara arbetsplatser adresserar Designvetenskaper mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Aktuell forskning tar sig an frågor som: Vilka förutsättningar krävs för en hälsosam arbetsmiljö med få risker? Hur påverkas arbetsmiljön av digitaliseringen? Hur säkerställer vi en god arbetsmiljö under pandemin? Forskningen sker i nära samverkan med arbetsplatser och yrkesverksamma och är ofta till direkt nytta i arbetslivet. 

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 8:

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01