Hoppa till huvudinnehåll

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Definition från Agenda 2030: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.

Designvetenskapers arbete med mål 8

Med forskning och utbildning om hållbara arbetsplatser adresserar Designvetenskaper mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Aktuell forskning tar sig an frågor som: Vilka förutsättningar krävs för en hälsosam arbetsmiljö med få risker? Hur påverkas arbetsmiljön av digitaliseringen? Hur säkerställer vi en god arbetsmiljö under pandemin? Forskningen sker i nära samverkan med arbetsplatser och yrkesverksamma och är ofta till direkt nytta i arbetslivet. 

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 8:

6 juni 2022

Flera års förberedelser bär nu frukt. Det nya kombinerade aerosol- och klimatlabbet vid LTH är på plats. Nyligen stod det klart efter fyra veckors byggnation.

11 maj 2022

Alla vet att det ryker när det brinner. Men vad vet man egentligen om vad röken innehåller och hur olika brandförlopp påverkar röken? Och hur påverkar partiklarna i röken räddningspersonalen som är först på plats när en brand ska bekämpas. Forskare vid LTH har i ett unikt försök tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfört mätningar där röken studerats i detalj vid bränder i realistiska miljöer.

20 april 2022

Risken att exponeras för viruspartiklar från covid-19 ökar ju närmare en patient man befinner sig, ju mer smitta en patient bär på och om ventilationen är otillräcklig. Mätningar av virus i luften på sjukhus som gjorts av forskare vid Lunds universitet ger ny kunskap om hur man bäst anpassar vården för att minska risken för smittspridning. Förhoppningen är att de internationella riktlinjer som finns inom vården i dag ändras.

19 april 2022

Ny forskning visar att vårdpersonal kan uppleva arbetsmiljön som bättre när de använder digital teknik för att övervaka patienter på distans. Detta trots att arbetsbelastningen ökar. Det skriver Suntarbetsliv i artikeln "Plus och minus för arbetsmiljön med mer digital vård".

7 april 2022

Vad säger forskningen om den framtida arbetsplatsen och dess ledarskap? Arbetsmiljöforskare Calle Rosengren, nyligen utsedd till årets HR-forskare, tror på hybridmodellen. Han uppmanar till ständig dialog mellan chefen och medarbetarna. – Att vara chef blir mer utmanande med högre krav på den tillits­baserade styrningen, säger han.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01