Hoppa till huvudinnehåll

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

genomförande och globalt partnerskap. logotyp.

Definition från Agenda 2030: Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen.

Designvetenskapers arbete med mål 17

För att kunna bidra till de globala målen behöver vi alla hjälpa till att sprida kännedom om dem. På Designvetenskaper gör vi detta bland annat genom denna webbplats. Ett annat mer fysiskt exempel är de färgglada sittpallar med globala målen på som finns utplacerade längs med det centrala trapphuset på Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC). Pallarna är utformade enligt målens officiella uttryck och design, och tillverkade i våra egna verkstäder.

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 17:

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01