Hoppa till huvudinnehåll

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

rent vatten och sanitet för alla. Logotyp.

Definition från Agenda 2030: Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder. Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred.

Designvetenskapers arbete med mål 6

Vid Designvetenskaper utgår vi från FN:s globala mål för att skapa hållbara livsvillkor för människan, men vissa mål adresseras mer än andra. Just nu har vi inte så hög aktivitet kring mål 6, Rent vatten och sanitet för alla.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01