Hoppa till huvudinnehåll

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Logotyp.

Definition från Agenda 2030: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. 

Designvetenskapers arbete med mål 9

Med utbildning och forskning inom innovation vill Designvetenskaper medverka till en hållbar och inkluderande industrialisering. Genom en bättre förståelse för innovationsaktiviteter och innovationsprocesser, samt metoder och verktyg för att nå innovation, bidrar institutionen till hållbara lösningar som kan vara till nytta för industrin – och därmed ett hållbart samhälle.

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 9:

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01