Hoppa till huvudinnehåll

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Definition från Agenda 2030: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. 

Designvetenskapers arbete med mål 9

Med utbildning och forskning inom innovation vill Designvetenskaper medverka till en hållbar och inkluderande industrialisering. Genom en bättre förståelse för innovationsaktiviteter och innovationsprocesser, samt metoder och verktyg för att nå innovation, bidrar institutionen till hållbara lösningar som kan vara till nytta för industrin – och därmed ett hållbart samhälle.

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 9:

14 februari 2022

Kan affärsmodeller bli lättare att förstå om de utvecklas kollektivt på arbetsplatsen? ”Ja”, menar innovationsforskaren vid LTH, Kajsa Ahlgren Ode, som har tagit fram ett verktyg för affärsmodellsinnovation. Syftet är att hjälpa företag, med särskilt fokus på energibolag, att göra sina affärsmodeller mer begripliga – en viktig pusselbit i deras omställning till ökat miljötänk.

14 december 2021

Kraven på framtidens livsmedelsförpackningar är många. De ska vara bättre och säkrare än dagens samtidigt som de ska vara miljövänliga, kostnadseffektiva och estetiskt tilltalande. I produktutvecklingsracet har Tetra Pak krokat arm med LTH. Forskarnas datorsimuleringar snabbar på utvecklingen och ökar kunskapen om hur olika material reagerar när de utsätts för stötar, stora temperaturskillnader och annan yttre påverkan.

14 december 2021

– När jag var liten sa jag tetra om alla juicedrycker, säger Roxanne Mae Targa när hon berättar om sin första upplevelse av Tetra Pak. Nu vet hon mer. Efter avslutat examensarbete är hon anställd på företaget. Som student på Tetra Pak kände hon sig snabbt som en i gänget – en erfarenhet som hon delar med sina kurskamrater Nawapan Boonchum och Elif Tiryakioglu.

10 december 2021

Christina Isaxon har alltid varit intresserad av hur små partiklar i luften påverkar vår hälsa. I takt med att samhällets användning av nanomaterial ökar, ställs forskningsfrågor om säkerhet på sin spets. ”Vi behöver veta mer om under vilka förhållanden som nanopartiklar kan påverka oss och hur vi kan hantera materialet säkert.”

2 juni 2021

Den 4 och 11 juni presenterar studenterna i FIPDes, Food Innovation and Product Design sina examensarbeten. De går specialiseringen Food Packaging Design and Logistics, med kurser under hösten 2020 och examensarbete nu under våren 2021.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01