Hoppa till huvudinnehåll

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

bekämpa klimatförändringarna. logotyp.

Definition från Agenda 2030: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Designvetenskapers arbete med mål 13

Vår tids klimatförändringar kräver snabba insatser både för att bekämpa orsaker och för att begränsa effekterna. Vid Designvetenskaper fokuserar vi på båda områdena – förebyggande genom att till exempel studera partikelutsläpp vid förbränning av förnybara bränslen eller hur vi med fossilfria bränslen kan få ned utsläppen från våra godstransporter, och lindrande/begränsande genom att forska hur vi kan minska värmepåverkan genom innovativa kläder eller smarta appar för att koppla väderprognoser till individuella rekommendationer kring värmebalans.

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 13:

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01