Hoppa till huvudinnehåll

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Definition från Agenda 2030: Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Designvetenskapers arbete med mål 11

För vem designas staden? Universell utformning har vuxit fram inom arkitektur och design som en strävan att nå alla människor oavsett förutsättningar. Området är en viktig del inom Designvetenskapers forskning och utbildning och adresserar frågeställningar som till exempel: ”Hur kan universell utformning och mänsklig mångfald bidra till hållbara stadsbyggnadsprocesser och byggnadsprojekt?”

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 11:

27 juni 2022

Olyckor, naturhändelser, kriser och krig kräver höjd beredskap och tvingar samhället att snabbt ställa om och medborgarna att agera. Ibland finns det krisplaner att luta sig mot. Men hur jämlika och inkluderande är planerna? Passar de alla? Har all variation i behov och förmågor beaktats?

6 juni 2022

Flera års förberedelser bär nu frukt. Det nya kombinerade aerosol- och klimatlabbet vid LTH är på plats. Nyligen stod det klart efter fyra veckors byggnation.

11 maj 2022

Alla vet att det ryker när det brinner. Men vad vet man egentligen om vad röken innehåller och hur olika brandförlopp påverkar röken? Och hur påverkar partiklarna i röken räddningspersonalen som är först på plats när en brand ska bekämpas. Forskare vid LTH har i ett unikt försök tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfört mätningar där röken studerats i detalj vid bränder i realistiska miljöer.

18 februari 2022

När pandemin bröt ut fick aerosolforskarna vid LTH ett nytt virus att studera. Arbetet med kräksjuka, influensa- och RS-virus fortsatte på sparlåga – men nu gällde det att snabbt få koll på coronavirusets luftburna egenskaper.

18 februari 2022

E-handeln ökar i rekordfart och nästan allt går att handla på nätet. Kläder, hemelektronik och livsmedel – för de flesta konsumenter står varorna utanför dörren när de önskar. Men än så länge når e-handelns leveranser inte den äldre befolkningen i lika stor utsträckning.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01