Hoppa till huvudinnehåll

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Definition från Agenda 2030: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Designvetenskapers arbete med mål 12

För att vår produktion av olika varor ska kunna bli mer hållbar behöver vi tänka nytt och tänja på gränser. På Designvetenskaper forskas det kring hur vi med 3D-skrivare kan minska materialåtgången och hitta smartare verktygslösningar. Med den här tekniken kan vi också minska transporter genom att skriva ut reservdelar på plats och spara bränsle tack vare lättare komponenter. Inom mål 12 forskar vi även kring hur konsumtionen påverkar vår miljö. Det kan till exempel gälla utmaningarna med den växande e-handeln, med allt vad det innebär i form av komplicerad logistik, hantering av returflöden och nya konsumtionsmönster.

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 12:

16 juni 2022

Från hushållsapparater och möbler till webbapplikationer och dykarhjälmar – bredden på årets examensarbeten var stor när industridesignstudenterna på IKDC visade upp sina projekt.

6 juni 2022

Flera års förberedelser bär nu frukt. Det nya kombinerade aerosol- och klimatlabbet vid LTH är på plats. Nyligen stod det klart efter fyra veckors byggnation.

15 april 2022

Allt mer plast byts mot papper i handeln - men är det mer hållbart? Ehandel ställde frågan till Daniel Hellström och Katrin Molina-Besch, forskare i förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH.

18 februari 2022

E-handeln ökar i rekordfart och nästan allt går att handla på nätet. Kläder, hemelektronik och livsmedel – för de flesta konsumenter står varorna utanför dörren när de önskar. Men än så länge når e-handelns leveranser inte den äldre befolkningen i lika stor utsträckning.

18 januari 2022

E-handeln ökar i rekordfart. Kläder, böcker, hemelektronik, livsmedel – det mesta går att handla via e-tjänster och få levererat på flexibla sätt. Men hur kan tjänsterna anpassas mer utifrån konsumentens behov? Och samtidigt bibehålla fokus på hållbarhet i hela logistikkedjan?

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01