Hoppa till huvudinnehåll

Mål 7: Hållbar energi för alla

hållbar energi för alla. logotyp.

Definition från Agenda 2030: Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040.

Designvetenskapers arbete med mål 7

Hållbar och modern energi för alla är nödvändigt för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför. Designvetenskaper medverkar i projekt om innovativa energilösningar som bidrar till en hållbar stadsutveckling och affärsmodeller som leder till en snabbare omställning. Även forskning om hälsosamma inomhusmiljöer inkluderar frågan om hållbar energianvändning. 

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 7:

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01