Hoppa till huvudinnehåll

Mål 10: Minskad ojämlikhet

minskad ojämlikhet. logotyp.

Definition från Agenda 2030: Minska ojämlikheten inom och mellan länder. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Designvetenskapers arbete med mål 10

Hur fångar vi upp de organisatoriska mellanrum som gör att patienter inom cancersjukvården ibland hamnar mellan stolarna? Kan vi använda digitalisering som komplement? Det är en fråga som engagerar forskare vid Designvetenskaper, och som har lett till projekt med syftet att stärka egenförmågan hos patienter och närstående. Annan viktig forskning som adresserar mål 10, minskad ojämlikhet, är hur vi med universell utformning kan komma bort från ett särtänkande och istället skapa en inkluderande miljö med en design för alla medborgare.

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 10:

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01