Hoppa till huvudinnehåll

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Definition från Agenda 2030: Minska ojämlikheten inom och mellan länder. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Designvetenskapers arbete med mål 10

Hur fångar vi upp de organisatoriska mellanrum som gör att patienter inom cancersjukvården ibland hamnar mellan stolarna? Kan vi använda digitalisering som komplement? Det är en fråga som engagerar forskare vid Designvetenskaper, och som har lett till projekt med syftet att stärka egenförmågan hos patienter och närstående. Annan viktig forskning som adresserar mål 10, minskad ojämlikhet, är hur vi med universell utformning kan komma bort från ett särtänkande och istället skapa en inkluderande miljö med en design för alla medborgare.

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 10:

27 juni 2022

Olyckor, naturhändelser, kriser och krig kräver höjd beredskap och tvingar samhället att snabbt ställa om och medborgarna att agera. Ibland finns det krisplaner att luta sig mot. Men hur jämlika och inkluderande är planerna? Passar de alla? Har all variation i behov och förmågor beaktats?

6 juni 2022

Bättre tillgänglighet handlar ofta om förbättrad ­teknik. Men tekniken måste gå hand i hand med inkluderande ­pedagogik och lagkrav får inte utgöra broms­klossar. Det menar Håkan Eftring som forskar på olika sätt att göra kunskap mer tillgänglig.

18 februari 2022

E-handeln ökar i rekordfart och nästan allt går att handla på nätet. Kläder, hemelektronik och livsmedel – för de flesta konsumenter står varorna utanför dörren när de önskar. Men än så länge når e-handelns leveranser inte den äldre befolkningen i lika stor utsträckning.

17 januari 2022

–Jämlikhet och likvärdighet handlar om att inte behöva pekas ut och stigmatiseras. Det säger Per-Olof Hedvall, forskare vid Certec i en intervju med Akademikerförbundet SSR.

22 december 2021

Vad händer om elen slutar fungera och värmen försvinner under en längre tid? Förutom det rent uppenbara – att tekniken inte funkar och det blir kallt – hur ska vi i samhället förbereda oss för en sådan kris? Har vi koll på vem som ska göra vad när det händer? Och vem får vara med och utforma krisplanerna?

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01