Hoppa till huvudinnehåll

Mål 2: Ingen hunger

ingen hunger. logotyp.

Definition från Agenda 2030: Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla.

Designvetenskapers arbete med mål 2

Med forskning och utbildning om förpackningar som förlänger matens hållbarhet tar sig Designvetenskaper an mål 2, Ingen hunger. Det kan handla om att på ett säkert, effektivt och hållbart sätt transportera livsmedel från producent till konsument, men också om hur modern 3D-skrivarteknik kan användas för att skriva ut förpackningsprototyper och även själva maten. 

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 2:

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01