Hoppa till huvudinnehåll

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

fredliga och inkluderande samhällen. logotyp.

Definition från Agenda 2030: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.

Designvetenskapers arbete med mål 16

Ett hållbart och inkluderande samhälle där alla människor har lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande – det arbetar Designvetenskaper aktivt med. Institutionen adresserar frågor om hur samhället kan ta hänsyn till allas behov oavsett förutsättningar, och forskningen och utbildningen utgår från den berördas perspektiv och bedrivs i den livssituation hen befinner sig för att bidra till skapandet av människonära lösningar och design – till nytta för samhället och livet.

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 16:

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01