Hoppa till huvudinnehåll

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Definition från Agenda 2030: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.

Designvetenskapers arbete med mål 16

Ett hållbart och inkluderande samhälle där alla människor har lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande – det arbetar Designvetenskaper aktivt med. Institutionen adresserar frågor om hur samhället kan ta hänsyn till allas behov oavsett förutsättningar, och forskningen och utbildningen utgår från den berördas perspektiv och bedrivs i den livssituation hen befinner sig för att bidra till skapandet av människonära lösningar och design – till nytta för samhället och livet.

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 16:

27 juni 2022

Olyckor, naturhändelser, kriser och krig kräver höjd beredskap och tvingar samhället att snabbt ställa om och medborgarna att agera. Ibland finns det krisplaner att luta sig mot. Men hur jämlika och inkluderande är planerna? Passar de alla? Har all variation i behov och förmågor beaktats?

6 juni 2022

Bättre tillgänglighet handlar ofta om förbättrad ­teknik. Men tekniken måste gå hand i hand med inkluderande ­pedagogik och lagkrav får inte utgöra broms­klossar. Det menar Håkan Eftring som forskar på olika sätt att göra kunskap mer tillgänglig.

2 juni 2022

Yulia Vakulenko växte upp i en liten rysk stad norr om polcirkeln, idag jobbar hon vid Lunds universitet. När Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari vändes hennes värld upp och ner.

18 februari 2022

E-handeln ökar i rekordfart och nästan allt går att handla på nätet. Kläder, hemelektronik och livsmedel – för de flesta konsumenter står varorna utanför dörren när de önskar. Men än så länge når e-handelns leveranser inte den äldre befolkningen i lika stor utsträckning.

17 januari 2022

–Jämlikhet och likvärdighet handlar om att inte behöva pekas ut och stigmatiseras. Det säger Per-Olof Hedvall, forskare vid Certec i en intervju med Akademikerförbundet SSR.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01