Hoppa till huvudinnehåll

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

ekosystem och biologisk mångfald. logotyp.

Definition från Agenda 2030: Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Designvetenskapers arbete med mål 15

Vid Designvetenskaper utgår vi från FN:s globala mål för att skapa hållbara livsvillkor för människan, men vissa mål adresseras mer än andra. Just nu har vi inte så hög aktivitet kring mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01