Hoppa till huvudinnehåll

ARBLINE – ingången till forskning inom arbetsliv och arbetsmiljö

ARBLINE-databasen är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med inriktning på arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad med ca 80 000 poster. Databasen innehåller referenser till böcker, rapporter, konferenspublikationer och avhandlingar som finns på bibliotek i Sverige, samt offentligt material i fulltext. ARBLINE är en av Libris deldatabaser och du kan fjärrlåna materialet via ditt lokala bibliotek.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljö

Det digitala arbetslivet

Risk och säkerhet

De senaste forskningspublikationerna

ARBLINE – mer än en databas!

ARBLINE-programmet vid Designvetenskaper sprider forskningsresultat inom området arbetsliv och arbetsmiljö för en bred publik. Syftet är att vårda och utveckla resurser från det tidigare Arbetslivsinstitutet. Inom Arbline-programmet bedrivs idag följande verksamheter:

  • Drift, underhåll och kommunikation av databasen ARBLINE i samarbete med Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek.
  • Årliga inköp av böcker samt e-böcker inom området arbetsliv och arbetsmiljö i samarbete med Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek.
  • Redaktionellt arbete, drift och underhåll av hemsida samt kommunikation av tidskriften Arbetsliv i omvandling. Den vetenskapliga tidskriften togs (tillsammans med ARBLINE-databasen) över av Lund universitet i samband med nedläggningen av Arbetslivsinstitutet. Tidskriften drivs idag av Designvetenskaper med Calle Rosengren som redaktör och institutionens prefekt som ansvarig utgivare.
  • Uppmuntra till att arbetsmiljöforskning på svenska sprids till en bredare publik (genom exempelvis att avhandlingar finns sökbara och tillgängliga i fulltext i ARBLINE, och genom priset för ”Bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö” som sedan 2010 delas ut i samband med Forum för arbetslivsforsknings (FALF:s) årliga konferens.
  • Bidra till en allmän debatt och diskussion kring utmaningar i arbetslivet, exempelvis genom en seminarieserie om arbetslivs- och arbetsmiljöfrågor. Exempel på tidigare aktiviteter och seminarier finner du under "Samverkan" på Designvetenskaper.

Mer information

Databasen produceras i samarbete mellan Arbetsmiljöhögskolan vid Designvetenskaper, LTH, Föreningen för arbetslivsforskning i Sverige (FALF) och Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet.

Arbetsmiljöhögskolan har i samarbete med Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek arbetat för att göra artiklar publicerade i Arbetsliv i omvandling sökbara och tillgängliga i fulltext genom Open Journal System (OJS) vid Lunds universitet. Idag finns samtliga publikationer tillgängliga online.

Årligen köps nyutgiven litteratur inom ämnesområdet in i tryck, samt från 2016 även e-böcker. Följande böcker i ARBLINE som finns att läsa och låna vid Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek finner du i Libris databas.

Genom ett samarbete med Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet erbjuds FALFs medlemmar tillgång till dessa e-böcker i fulltext: Arbetslivsorienterad litteratur – på FALF:s webbplats