Hoppa till huvudinnehåll

Ledarskapsarenan

Utvecklas som chef med hjälp av aktuell forskning som ger oväntade och nya perspektiv på ledarskapets förändrade villkor!

Tillfälligt uppehåll

Verksamheten har för närvarande tillfälligt uppehåll på grund av situationen med Covid-19.

Tidigare frukostföreläsningar

  • 2019-11-21 Roger Persson: Strategisk stresshantering
  • 2019-10-09 Stefan Sveningsson: Ledarskap överskattat – lita på medarbetarna
  • 2019-09-25 Karin Lundgren-Kownacki: The heat is on: Ökad värmestress på arbetsplatser både ute och inomhus – förekomst och åtgärder
  • 2019-05-23 Pernilla Derwik: Hur kan du som ledare supporta lärandet i din organisation? En diskussion kring lärandemekanismer
  • 2019-04-24 Günter Alce: In your face! – framtidens smarta lösningar med IoT och augmented reality

2019-03-14 Christina Isaxon: Friska fläktar och farliga partiklar 

2018-11-14 Vesa Leppänen, Möteskultur: Möten mellan chefer inom psykiatrin och patientföreningarnas representanter i brukarinflytanderåd

2018-10-17 Fredrik Nilsson: Minskat matsvinn med intelligenta returlådor

2018-09-26 Mikael Widell Blomé, Visuell kommunikation – ett verktyg för kreativ och effektiv utveckling av organisationer

2018-05-16 Eva Hoff, Den kreativa arbetsplatsen

2018-04-18 Kristoffer Holm, Ohövlighet på arbetsplatsen

2018-03-14 Izabelle Bäckström, Medarbetardriven innovation

2017-11-29 Professor Åsa Lindholm Dahlstrand, Entreprenöriellt experimenterande: en nyckelfunktion för skapande av samhällsnytta

2017-10-25 Mattias Wallergård, Virtual Reality som instrument för att studera psykosociala arbetsmiljöaspekter

2017-09-13, Jonas Borell, Riskmanagement och säkerhetskultur: utifrån casen MAX IV och ESS

2017-04-06 Christian Uhr, Ledarskap i kris - Ledarskap och beslutsfattande under samhällsstörningar.

2017-05-11 Robert Holmberg, Medarbetarenkäter – vad gör vi med dem och vad gör de med oss?

2017-02-03 Eva Sahlin, Stress i arbetslivet och naturunderstödd rehabilitering

2016-09-22 Tomas Jungert, Arbetsmotivation – hur kan chefer/ledare skapa en ökad motivation hos sina medarbetare?

2016-05-08 Rickard Hagtorn, Hur tar du beslut?

2016-04-21 Rebecka Forsell, Cybermobbning i arbetslivet

2016-03-17 Johanna Persson, Digital arbetsmiljö – med människan i fokus

2015-11-19 Pär Pettersson, Jaget, laget, uppdraget!

2015-10-22 Per Gustafson, Säkerhet på jobbet i ett psykosocialt perspektiv

2015-09-24 Katja Hörnstedt, Arbetsledares attityder till äldre arbetstagare och ett förlängt arbetsliv”

2015-04-23 Anna Brattström, Hur skall jag kunna lita på dig (igen)? - Hur förtroende byggs och vad förtroende kan få för konsekvenser i en affärsrelation

2015-03-19 Johan Grant, Framgångsrikt ledarskap: Det är inte vad eller hur du gör, utan varför, som avgör

2015-02-26 Susanna Bill, Hur är tillit kopplat till kreativitet och innovation och hur påverkar känslan av tillit våra prestationer?

2013-11-21 Johan Alvehus, 4 myter om professionella organisationer

2013-10-24 Patrik Andersson, Orkesterdirigering, partituranalys, gestik och ledarskap

2013-09-26 Samuel West, Kul på jobbet

2013-04-11 Calle Rosengren, Ska du gå hem redan?

2013-03-07 Sofi Qvarnström och Micahel Rübsamen, Storytelling, ledarskap och kommunikation

2013-02-05 Ulf Leo, Normer i arbetslivet

2012-11-23 Mats Alvesson, Organisationskultur

2012-10-23 Pavla Kruzela, ”De mjuka processerna. Om individen i organisationen”

2012-10-02 Johan Berlett, Aktivt medarbetarskap

2012-04-04 Karl Dahlstrand, Ledarskap i förändring: olika perspektiv på ledarskap

2012-03-19 Farida Rasulzada, Organisatorisk kreativitet

2011-12-08 Stefan Larsson, Internet, metaforer och arbetets nya förutsättningar

2011-12-08 Marcin de Kaminski, Internet: fritt och ohanterligt?

2011-10-27 Susanna Johansson, Samverkan på gott och ont – ledarskapets betydelse

Visa fler föreläsningar 
Dölj 

Ledarskapsarenan är ett initiativ mellan Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet och Unionen Chef där chefernas utveckling och arbetssituation står i fokus. Under träffarna diskuteras chefens roll och ledarskap i ett vidare perspektiv än man gör i traditionella chefsutbildningar. Diskussionerna leds av forskare från Lunds universitet och tar avstamp i aktuella föreläsningar kring chefs- och ledarskapsfrågor.