Hoppa till huvudinnehåll

Certec informerar 21 oktober – om universell utformning, mångfald och teknik

Certec informerar är ett årligen återkommande evenemang för alla som är intresserade av frågor som rör mångfald, jämlikhet och delaktighet kopplat till teknik och design.

– Publicerad den 20 september 2021

en röd matta är utrullad till en entré och slutar med två trappsteg. Foto.
Certec informerar är ett årligen återkommande evenemang för alla som är intresserade av mångfaldsfrågor, inkludering och likabehandling. Foto: Per-Olof Hedvall

I år går evenemanget av stapeln den 21 oktober i ett digitalt format. Under förmiddagen visas temafilmer från Certecs verksamhet och under eftermiddagen ges möjlighet till samtal mellan deltagarna och Certecs medarbetare.

– Myllret av människor och möten oss emellan händer nu i den digitala mötesplattformen Zoom. Det blir annorlunda än när vi möts fysiskt, men inte nödvändigtvis sämre. Certec informerar har ägt rum varje år i mer än trettio år – som en regelbunden hjärtrytm, säger Per-Olof Hedvall, föreståndare för Certec.

Samskapande är ett av orden som Per-Olof Hedvall använder när han beskriver Certecs verksamhet. Certec informerar är en viktig del av samskapandet.

– Mötet med människor, samtal om vilka frågor och lösningar som är viktiga – det är ett sätt att skapa tillsammans. Vi kallar det för att arbeta med garagedörren öppen, alla som vill delta är välkomna att göra det.

Information om Certec informerar

21 oktober kl 10-15 via Zoom

Dagen innehåller två delar:
10-12 – Certecs temafilmer
13-15 – ”Certec diskuterar” – Samtal med Certecs forskare

Anmäl dig på Certecs webbplats. Det är kostnadsfritt att delta.

Temafilmerna kan ses från den 14 oktober då de publiceras på Designvetenskapers YouTube-kanal. Samma filmer visas med en kort introduktion till varje film under Certec informerar den 21 oktober. Då kommer det också vara möjligt att ställa frågor i chatten som besvaras under eftermiddagens diskussionsdel.

Certecs temafilmer

Jag, du och den tredje uteslutna – om kategorisering och universell utformning

Hur fungerar indelningar som man, kvinna, person – med och utan funktionsnedsättning? Forskningen ger exempel på kategorisering som inte leder till ojämlikhet.
Per-Olof Hedvall

Att göra rätt från början

Om universell utformning inom bostad, arbete och utbildning. Certec och Funktionsrätt Sverige berättar mer om sin samverkan.
Emil Erdtman

Vem bygger vi för?

I en studie av om- och nybyggnadsprojekt i en svensk kommun framkommer tydliga mönster av ojämlikheter i planering och byggande. Kategoriserandet av tänkta användare i planeringsstadiet ger avtryck i det färdigbyggda.
Lilian Müller

Universell utformning i upphandling

Offentlig upphandling är avgörande för utformningen av en stor del av de produkter och tjänster vi som medborgare möter, men universell utformning är inte särskilt väl implementerat i olika samhällstjänster. Konkreta verktyg för personer som arbetar med upphandling är därför viktiga så att delaktighet för alla i samhället – oavsett behov, förutsättningar och funktionsförmåga – kan uppnås. Filmen berättar mer om projektet ”Upphandlingsstöd baserat på universell utformning” som utförs tillsammans med Malmö stad.
Charlotte Magnusson

Kognitiva inlevelseövningar för inkluderande arbetsplatser – 360°-filmer

I projektet ”Inlevelse ger insikt” har 360°-filmer tagits fram som visar hur personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan uppleva några vanliga situationer på en arbetsplats. Filmerna kan användas som inlevelseövningar för att bidra till diskussioner om hur en arbetsplats kan bli mer inkluderande.
Håkan Eftring

Appar och digital teknik som stöd för självständigare liv

Projektet kallas ”Appoteket” och är ett urval av applikationer som bedöms kunna underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättning. Genom kategorier som minne, lokalsinne och motivation kan användare hitta rätt teknik utifrån sin egen kunskap om människan och dess behov. Syftet med projektet är att tillgängliggöra teknik som finns på konsumentmarknaden och skapa förutsättningar för ökad självständighet för människor med funktionsvariationer genom tekniskt stöd.
Charlotte Magnusson och Fabian Roslund

Mobila rörelsespel för alla barn

Mobilspel kan uppmuntra barn att utöva fysisk aktivitet, men alla kanske inte fungerar för personer med begränsad rörlighet. Här beskrivs projektet ”GameA” med målet att utveckla ett rörelsespel som känns motiverande, roligt, inkluderande och möjligt att anpassa.
Kirre Rassmus-Gröhn

Mina kommuniktionshjälpmedel – med fokus på samarbete och egenmakt

När hjälpmedelsanvändare och stödpersonal samarbetar för att få fram en översikt över hjälpmedlen kan det bidra till att stärka användarnas egenmakt. Då uppfylls ett av syftena med projektet Mitt liv, mina ord, där verktyget Mina kommunikationshjälpmedel har tagits fram. 
Bitte Rydeman

Strokelotsen – en resa från idé till app

Strokelotsen är en prototyp på en app som är tänkt att fungera som stöd till egenvård, samt att samla kunskap och personlig information om stroke och livsstil.
Charlotte Magnusson

Situationskort om mångfald som självtest

Studenter på ett universitet har olika förutsättningar och önskemål om hur de bäst tar till sig kunskap, engagerar sig i sitt lärande och redovisar sina nya kunskaper. Projektet som beskrivs tar fram ett verktyg för lärare i form av en kortlek med situationskort. Korten visar en mångfald av situationer en lärare kan förbereda sig för innan kursen börjar.
Håkan Eftring

Läs mer om innehållet på Certec informerars sida Temafilmer 2021.