Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsresan om cancer fortsätter

Att vara hoppfull, ta hjälp av varandra och att låta livet vara föränderligt. Med de orden sammanfattade Ulrika Sandén sin avhandling om att leva med cancer när hon disputerade. Nu påbörjar hon sin postdoc och fortsätter utforskandet av patient- och närståendeperspektivet i samverkan mellan LTH och Chalmers.

Jessika Sellergren – Publicerad den 15 maj 2023

Kvinna som målar en tavla sedd bakifrån. Foto.
Forskningsprojektet som Ulrika Sandén och Fredrik Nilsson medverkar i ska ta sig an patienters och närståendes utmaningar kopplade till cancer. Foto: Pexels

När Ulrika Sandén tog sin doktorsexamen i Innovationsteknik vid LTH för snart två år sedan beskrev hon sin egen livsresa med orden:

– Det är ju helt fantastiskt att jag har kunnat gå från att träna på att läsa, hitta hem och koka kaffe till att disputera.

Ulrika Sandén syftar på den egna erfarenheten av cancer, både som patient och närstående.

Vill förstärka patienters och närståendes egenförmåga

Nu påbörjar Ulrika Sandén nästa resa – denna gång som postdoc i ämnet Transformativ innovation vid LTH i ett samverkansprojekt med Centre for Healthcare Improvement, CHI, på Chalmers tekniska högskola.

Målsättningen i projektet är att ta sig an fler och större utmaningar kring patienters och närståendes utmaningar kopplade till cancer.

Forskarkollegan Fredrik Nilsson, som är professor vid Designvetenskaper LTH, ser fram emot samarbetet både med Ulrika Sandén och Chalmers. Han säger:

– Inom projektet vill vi hitta metoder för att förstärka patienters och närståendes egenförmåga att hantera en cancersituation, men vi vill också ta fram ny kunskap för vårdgivare och andra aktörer baserade på ett patientperspektiv.

Mer fokus på närstående

Projektet har en tvärvetenskaplig ansats som rör sig mellan design, innovation, socialt arbete och medicin. Precis som forskarämnet transformativ innovation, menar Fredrik Nilsson:

– Inom transformativ innovation arbetar man både med att ta fram ny kunskap och göra implementeringar genom en designprocess. Inom detta kan Chalmers lära oss mycket genom att Centre for Healthcare Improvement är ledande inom sjukvårdsnära forskning och patientens perspektiv.

Ulrika Sandén planerar att utforska närståendefrågan ytterligare. Hennes tidigare avhandlingsarbete visar att patienter och närstående befinner sig i olika verkligheter med helt olika behov. Närstående får sällan det stöd de behöver.

– Närstående tenderar att själva bli sjuka och deras sjuktal är ofta höga många år efter att deras anhörige har gått bort. Med rätt stöd skulle sjuktalen kunna minska.

Inom samarbetet med Chalmers ska Ulrika Sandén utforska storytelling som forskningsmetod.

– Med storytelling och olika inslag av konstutttryck vill jag försöka komma åt frågor mer på djupet.

Samarbetet mellan LTH och Chalmers innebär att vårdgivare och andra aktörer kan få mer kunskap om patientperspektivet.

– Tillsammans har vi större möjligheter att förbättra cancervården, säger Fredrik Nilsson.

Ulrika Sandén. Foto.

Ulrika Sandén

Ulrika Sandén är postdoc i Transformativ innovation.

Ulrika Sandén i forskningsportalen

Fredrik Nilsson. Foto.

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson är professor vid Designvetenskaper.

Fredrik Nilsson i forskningsportalen

Andreas Hellström. Foto.

Andreas Hellström

Andreas Hellström är universitetslektor vid Service Management and Logistics på Chalmers

Andreas Hellström på Chalmers webbplats

Om samarbetet

Samarbetet mellan Chalmers och LTH bygger på en tvärvetenskaplig satsning för en säkrare, patientprocessorienterad sjuk- och hälsovård. Inom Centre for Healthcare Improvement, CHI, där Andreas Hellström är vetenskaplig ledare, har man erfarenhet av att arbeta i samverkan med såväl sjukvårdens olika representanter som patienter och närstående. Tillsammans skapar samarbetet en forskningsarena där patienters perspektiv står i centrum.

Centre for Healthcare Improvements webbplats