Hoppa till huvudinnehåll

I Almedalen får de svåra frågorna ta plats

Snart reser Lunds universitet tältet i Visby för två dagars panel­samtal. Universitetets program under Almedalsveckan lyfter flera globala utmaningar som luftföroreningar och matfattigdom. Men programmet inger också hopp om att hitta lösningar i samverkan mellan akademi och omgivande samhälle.

Jessika Sellergren – Publicerad den 20 juni 2023

Myller av människor framför universitetets tältplats i Almedalen. Foto.
Många ville ta del av diskussionerna i LU:s tält under förra årets Almedalsvecka. Foto: Jessika Sellergren

Rektor Erik Renström är en av universitetets representanter i Visby.

– De senaste åren har spänningarna mellan och inom stater ökat och världsekonomin har gått in i ett mer osäkert läge. I det ljuset tillför de samtal vi för med näringsliv, politiker och andra samhällsaktörer ett särskilt värde för att vi ska förstå vår samtid och, förhoppningsvis, förbättra dess tillstånd, säger han.

Luften i fokus

Luften vi andas är ett angeläget förbättringsområde.

– Luften känner inga nationsgränser. Många av de luftföroreningar som vi utsätts för i södra Sverige emanerar från andra delar av världen, säger Christina ­Isaxon, aerosolforskare vid LTH och en av de medverkande.

Samtidigt bidrar olika länders skiftande lagstiftning till att luftfrågan är särskilt komplex.

– Som forskare är jag intresserad av vad som krävs för att vi ska kunna leva upp till de nya gränsvärdena och hur forskningen kan bidra. För frågan om luft är inte någon enskild aktörs angelägenhet.

Utöver forskare medverkar beslutsfattare, intresseorganisationer och hälsorepresentanter i panelen.

Matfattigdom

Andra ämnen som tas upp är också komplexa, som matfattigdom. Anna Angelin är docent vid Socialhögskolan och forskar om social utsatthet och ojämlikhet:

– En snabbt växande trend är de så kallade sociala matbutikerna. Där får de som kan bevisa att de är fattiga lov att handla den mat som annars skulle blivit matsvinn.

Men är det egentligen civilsamhället som ska se till att alla har råd att äta? frågar sig Anna Angelin.

– De sociala matbutikerna är en expanderande sektor som uppfattas vara klimatmässigt hållbar. Men frågan är om den även är socialt hållbar, och vilken långsiktig välfärdspolitisk inverkan det får ifall fattigdom ska lösas genom gåvor av sådant andra inte vill ha.

Speglar samtalen i samhället

Universitetets kommunikationsdirektör Johanna Sandahl reflekterar över programmet i Almedalen:

– Programmet speglar vilka samtal vi har i samhället idag, som cybersäkerhet, AI, klimatförändringar, hållbarhet, Mellanöstern, demokratiutveckling, fattigdom och vård av äldre. Jag hoppas att diskussionerna blir startpunkten för framtida samarbeten.

Universitetets panelsamtal äger rum den 28 och 29 juni. Programmet finns i Lunds universitets kalendarium och i Almedalsguiden.


Artikeln är ursprungligen publicerad i LUM, Lunds universitets magasin, nr 3:2023: I Almedalen får de svåra frågorna ta plats
 


Designvetenskaper i Almedalen:

Ren luft för alla?
Globalt dör omkring sju miljoner människor varje år på grund av luftföroreningar. I Sverige handlar det om 6 700 personer per år. Vad krävs för att dessa dödsfall ska minska?
Ren luft för alla? – i Almedalsguiden

Hur kan vi digitalisera vården inifrån? erfarenheter från medarbetardriven digitalisering
Allt fler vårdgivare har förbättrat sin digitala tillgänglighet för patienter, och utvecklingen går snabbt. Under våren har debattsidorna fyllt med inlägg från vårdpersonal som oroas över vilka effekter otestade AI-triage och one-size-fits-all-lösningar kommer att få för arbetsmiljön.
Hur kan vi digitalisera vården inifrån? – i Almedalsguiden

LTH i Almedalen

LTH arrangerar fyra panelsamtal i Almedalen i år:

  • Ren luft för alla?
  • Cirkulärt byggande – hur når vi dit?
  • Elektromobilitet på frammarsch – hänger vi med?
  • Cybersäkerhet – kan vi koppla av när vi kopplar upp?

Mer information om panelsamtalen finns i länkarna nedan.

Illustration av pojke som springer, luft och skorstenar.

Ren luft för alla?

Globalt dör omkring sju miljoner människor varje år på grund av luftföroreningar. I Sverige handlar det om 6 700 personer per år. Vad krävs för att dessa dödsfall ska minska?

28 juni kl 9.00-9.45

Ren luft för alla? – i Almedalsguiden

Illustration av jordglob och byggnadsställning.

Cirkulärt byggande – hur når vi dit?

En cirkulär byggindustri är en viktig del i omställningen till koldioxidneutralitet och ett hållbart samhälle. Men vad krävs för att vi ska sluta riva och återbruka mer?

28 juni kl 10.00-10.45

Cirkulärt byggande – i Almedalsguiden

Illustration av solceller och bilar.

Elektromobilitet på frammarsch – hänger vi med?

Transportsektorn genomgår just nu en radikal förändring. Siktet på en fossilfri fordonsflotta innebär att allt fler fordon behöver drivas av el. Men är vi redo för alla elbilar?

28 juni kl 12.00-12.45

Elektromobilitet på frammarsch – i Almedalsguiden

Illustration av teknik och händer.

Cybersäkerhet – kan vi koppla av när vi kopplar upp?

Hur stärker vi den nationella forskningen samt kompetensförsörjningen inom cybersäkerhet? Vilken betydelse har forskningen och hur bidrar den till att minska hoten?

28 juni kl 14.00-14.45

Cybersäkerhet – i Almedalsguiden