Hoppa till huvudinnehåll

Ny rapport: Stadsluftens hälsobelastning på barn

Barn är särskilt känsliga för luftföroreningar. En ny studie visar att förskolebarn i trafiktäta storstadsområden är ute betydligt kortare tid av sin dag på förskolan men riskerar samtidigt att andas in en dubbelt så hög dos av luftföroreningar (partiklar*/minut) jämfört med barn i medelstora och mindre orter. Resultaten av studien som genomförts på tio förskolor i Skåne, såväl storstad som mindre orter, presenteras i rapporten ”Stadsluftens hälsobelastning på barn”.

– Publicerad den 1 september 2022

ett barn gräver med spade utomhus. Foto.
Foto: Pexels

– I vår studie har vi mätt både luftkvalité på förskolor och barnens aktivitetsnivå – vilken är direkt kopplat till hur mycket de andas. Vi har även logg över barnens vistelsetider ute respektive inne. Att faktiskt inkludera faktorer såsom aktivitetsnivå och när barnen befinner sig ute är unikt och en avgörande faktor för att förstå hur mycket luftföroreningar barnen faktiskt får i sig, säger Jenny Rissler, universitetslektor och forskare inom ergonomi och aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH.

Läs artikeln: Ny rapport: Stadsluftens hälsobelastning på barn – på LTH:s webb