Hoppa till huvudinnehåll

Om skadliga partiklar i transportarbetarens arbetsmiljö – nytt forskningsprojekt

Transportsektorn ställer om till eldrift och mer miljövänliga bränslen. Men kunskap saknas om vad det innebär för spridningen av slitagepartiklar från bromsar, däck och väg. Men snart vet vi mer: Joakim Pagels, aerosolforskare vid LTH, har tilldelats 4 984 000 kronor av Afa Försäkring för att undersöka hur eldrivna fordon och förnybara drivmedel påverkar partiklar och avgaser i transportarbetares arbetsmiljö.

– Publicerad den 22 september 2023

En tunnel i en gruva. Foto.
Joakim Pagels kommer att studera arbetsmiljön för transportarbetare i gruvor, på tågstationer och i mekaniska verkstäder. Foto: Pixabay/Dariusz Sankowski

I Afa försäkrings pressmeddelande säger Joakim Pagels:

– Att hälsoriskerna med dieselavgaser är betydande känner vi väl till, men vi vet betydligt mindre om hur hälsan påverkas av olika typer av slitagepartiklar. Omställningen till eldrift leder till minskade avgasutsläpp men batterierna är tunga, vilket kan göra att spridningen av partiklar ökar.

Läs nyheten Forskning kan minska transportarbetares expo­nering för skadliga partiklar på Afa försäkrings webbplats

Vill du veta mer?

Kontakta Joakim Pagels, docent i aerosolteknik vid LTH samt koordinator för LTH profilområdet Aerosoler – Joakim Pagels profil i forskningsportalen

Joakim Pagels. Foto.

Joakim Pagels

Joakim Pagels är docent i aerosolteknologi samt koordinator för LTH profilområdet Aerosoler.

Joakim Pagels profil i forskningsportalen

Moln. Foto.

LTH Aerosoler

Aerosoler är ett av LTH:s åtta profilområden.

Aerosolers webbplats