Hoppa till huvudinnehåll

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

hållbar konsumtion och produktion. logotyp.

Definition från Agenda 2030: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Designvetenskapers arbete med mål 12

För att vår produktion av olika varor ska kunna bli mer hållbar behöver vi tänka nytt och tänja på gränser. På Designvetenskaper forskas det kring hur vi med 3D-skrivare kan minska materialåtgången och hitta smartare verktygslösningar. Med den här tekniken kan vi också minska transporter genom att skriva ut reservdelar på plats och spara bränsle tack vare lättare komponenter. Inom mål 12 forskar vi även kring hur konsumtionen påverkar vår miljö. Det kan till exempel gälla utmaningarna med den växande e-handeln, med allt vad det innebär i form av komplicerad logistik, hantering av returflöden och nya konsumtionsmönster.

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 12:

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01