Hoppa till huvudinnehåll

Mål 4: God utbildning för alla

god utbildning för alla. logotyp.

Definition från Agenda 2030: Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Designvetenskapers arbete med mål 4

Designvetenskaper verkar för att ge en relevant och användbar utbildning åt både studenter på universitetet och åt professioner via fristående kurser och uppdragsutbildning. Detta görs genom att låta olika erfarenheter mötas, vända på perspektiv och kombinera teori och praktik, med Industridesignskolan som ett bra exempel. Institutionen verkar också via engagerade och pedagogiskt framsynta lärare, varav många har den pedagogiska utmärkelsen ETP, Excellent Teaching Practioner.

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 4:

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01