Klimatlaboratoriet

I laboratoriet för termisk miljö finns två klimatkammare som tillsammans kan simulera miljöer från -50 C° upp till +60 C°. Studenter och forskare använder bland annat klimatlabbet för att lära sig hur olika material och produkter känns och fungerar i kyla och värme. Kamrarna ger även möjlighet att lära känna kroppens reaktioner i olika klimat, och undersökningar inom olika områden utförs ofta med försöksdeltagare. Vid viss testning och mätning kan det vara lämpligare att använda en av flertalet termiska dockor som finns på plats i labbet.

Det finns också utrustning och kompetens för att genomföra olika arbetsfysiologiska mätningar. Fysisk arbetsbelastning kan regleras och kontrolleras med hjälp av bland annat ergometercykel och rullband, och laboratoriet har förutom olika kroppstemperaturmätare mätinstrument för både hjärtfrekvens, syreupptagning och energiomsättning.

Klimatkamrarna

Laboratoriet för termisk miljö har två moderna klimatkammare för simulering av termiska miljöer under skiftande förutsättningar. En värmekammare (240×236×320 cm) och en fryskammare (240×236×240 cm). Kamrarna byggdes och togs i användning i slutet av 2003. Förhållandena i kamrarna kan programmeras i förväg.

Kammaren för värme täcker temperaturintervallet från +5 °C till +60 °C och standardavvikelsen ligger inom ±0.2 °C. Kammaren tillåter kontroll av luftfuktigheten i en stor del av intervallet från 10 till 95 % beroende på temperaturen, och standardavvikelsen från inställda luftfuktigheten ligger inom ±5 %.

Kammaren för kyla täcker temperaturintervallet från -50 °C till +20 °C och standardavvikelsen ligger under ±0.4 °C.

Termiska manikiner

Flera olika typer av termiska dockor (manikiner) används: 2 helkroppsmodeller, en fot, en hand, ett huvud och en babydocka.
Den termiska dockan TORE används för att mäta isolation och vattenångmotstånd hos bland annat kläder och sovsäckar enligt standardtest. Med TORE kan vi simulera rörelser och därmed ta hänsyn till luftrörelser runt kroppen och ventilation i kläderna som påverkas av klädernas material men också av utformning. Dockan används ofta i produktutveckling i samverkansprojekt med tillverkare. En annan termisk docka används för att bedöma den termiska miljön i komplexa miljöer inomhus eller i fordon. Användningen av termiska dockor har ökat kraftigt under senare år, särskilt inom fordonsindustrin för utvärdering av värme- och kylsystem.

Modeller av kroppsdelar används för mer detaljerade studier av termiska egenskaper. Vår babydocka används bland annat för att studera den termiska miljön i exempelvis kuvöser, och för närvarande finns en standard för att med handmodellen mäta isolation och kontaktmotstånd hos handskar.

 

Laboratoriet i korthet

Klimatlaboratoriet kan i sin värme- och kylkammare simulera miljöer som har temperaturer mellan +60 °C och –50 °C. Forskningen handlar om att studera hälsoeffekter som kan uppstå vid arbete i värme eller kyla samt hur olika skyddskläder och produkter fungerar i extrema temperaturer.

Kontakt

Chuansi Gao

Universitetslektor
Chuansi.Gao@design.lth.se 

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-02