lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Proaktiv cancervård

Projektet handlar om innovativ cancerlogistik med syfte att korta tiden från oro över sjukdom till cancerdiagnos samt förbättrad livskvalitet för människor. En tidigare upptäckt med efterföljande diagnos ger bland annat en bättre prognos för överlevnad om behandlingen sätts in snabbt.

Designvetenskaper vid LTH på Lunds universitet har nyligen startat en tvärvetenskaplig forskningsgrupp med inriktning mot hälsa och cancerdiagnostik. Genom individcentrerad innovationsforskning kopplar vi ihop medicin, logistik, socialt arbete, teknik och folkhälsa med patient, närstående, vårdgivare och näringsliv. Genom en ökad kunskap om tiden från första symptom till diagnos och behandling, kan man upptäcka flaskhalsar, korta tider och stärka individens egenförmåga. Vi har inlett samarbete med både företag och olika cancerföreningar samt med cancerforskare i Sverige såväl som övriga Europa. En första behovsinventering tillsammans med patienter är också genomförd.

Publikationer

Momentary contentment - Exploring needs and innovation possibilities in a psychosocial cancer context

Licenciatuppsats av Ulrika Sandén, 2017-10-25 
(pdf, 14 MB, öppnas i nytt fönster) 

Exploring health navigating design

Artikel i International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 2017-09-14
(PDF, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

"Patientens resa bör stå i centrum"

Debattinlägg i DagensMedicin, 2017-03-31

Kontakt och mer information:

Fredrik Nilsson
projektledare Proaktiv cancervård och professor Designvetenskaper
046-222 91 55
fredrik.nilsson@design.lth.se

Ulrika Sandén
doktorand, socionom
ulrika.sanden@design.lth.se

Läs rapporterna:

"På okänt cancervatten - Patientperspektiv"
Öppnas i nytt fönster som PDF (3.6 MB)

"På okänt cancervatten - Närståendeperspektiv"
Öppnas i nytt fönster som PDF (2.4 MB)