Hoppa till huvudinnehåll

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Definition från Agenda 2030: Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Designvetenskapers arbete med mål 11

För vem designas staden? Universell utformning har vuxit fram inom arkitektur och design som en strävan att nå alla människor oavsett förutsättningar. Området är en viktig del inom Designvetenskapers forskning och utbildning och adresserar frågeställningar som till exempel: ”Hur kan universell utformning och mänsklig mångfald bidra till hållbara stadsbyggnadsprocesser och byggnadsprojekt?”

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 11:

1 oktober 2021

Vilken betydelse har e-handel för den som bor på landsbygden? Stor betydelse, menar logistikforskare vid LTH. Landsbygdens sämre tillgång till produkter och service gör att näthandeln fyller en viktig funktion. Men när allt fler e-handelstjänster anpassas för storstaden riskerar landsbygden att glömmas bort.

20 september 2021

Certec informerar är ett årligen återkommande evenemang för alla som är intresserade av frågor som rör mångfald, jämlikhet och delaktighet kopplat till teknik och design.

16 juni 2021

När det byggs nytt i städerna finns en viss typ av människor och beteenden i åtanke – ofta unga, friska och välutbildade. De som inte tillhör den inkluderade skaran riskerar att inte kunna använda den nya byggnaden och dess omgivningar – främst drabbas äldre människor och personer med funktionsnedsättningar.

2 juni 2021

Den 4 och 11 juni presenterar studenterna i FIPDes, Food Innovation and Product Design sina examensarbeten. De går specialiseringen Food Packaging Design and Logistics, med kurser under hösten 2020 och examensarbete nu under våren 2021.

1 juni 2021

Varför finns det så få estetiska lösningar för regnvattenuppsamling när vi måste tänka mer cirkulärt kring vatten?

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01