Hoppa till huvudinnehåll

Patientperspektiv och egenförmåga - TFRD40

Hur hanterar man livet som cancersjuk eller närstående till någon som är sjuk?

Lunds universitet ger kursen ”Patientperspektiv och egenförmåga”. I den vänder vi på per­spektivet och låter intresserade vårdgivare delta i patient­ernas värld, i stället för tvärt om. I fokus står cancer men det mesta handlar om att se på sin situation från olika perspektiv och därigenom finna olika lösningar. Kursen vänder sig till patienter, närstående och vårdgivare. Att träna på att navigera i vården, söka kunskap, finna glädje i nuet – det är frågor som inte är diagnosbundna och alla är välkomna att söka. Vi kommer även baka in frågor som ställts av cancersjuka på den webbportal som vi byggt i samarbete med Lydiagården, Kampradstiftelsen och Vinnova.

Patientperspektiv och egenförmåga är en fristående kurs som kombinerar teori och praktiskt arbete utifrån patient- och närståendeperspektiv. Genom att blanda medicinsk kunskap med socialt arbete och designtänkande skapas förutsättningar för helhetslösningar. Vilka samhällsfunktioner är involverade vid sjukdom och går det att designa ett samarbete med individens behov i centrum? Har närstående specifika behov och hur skiljer de sig från den cancersjukes?

Kursen ges vid Institutionen för designvetenskaper, LTH i samverkan med Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet i Malmö och Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Kursplan: Se kursplanen på LTH:s webbplats

Högskolepoäng: 7,5 hp

Kurstakt: Kvartsfart

Utbildningsform: Distans med två obligatoriska träffar i Lund.

Kursperiod: Hösten 2023

Anmälningsperiod: 15 mars - 17 april 2023
Ansök på antagning.se

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet. 
Information om grundläggande behörighet på Lunds universitets webb

Begränsat antal platser.

Röster om kursen

"Som sjuksköterska har jag fått med mig så många nya erfarenheter och kunskaper av denna kurs, som jag högst sannolikt inte hade kunnat läsa mig till i skolan eller få via mitt arbete. Som privatperson har jag fått med mig en beredskap och även vetskap om det stöd som finns om jag själv eller någon anhörig skulle få cancer."
Emelie sjuksköterska, Kalmar kommun

"Kursen har gett mig hopp och viljan att göra något av mina egna erfarenheter. Alla blogginlägg, tips på filmer, studier med mera har bidragit till en nyfikenhet för mig att fortsätta leta kunskap och gett mig stöd i att vi är flera och att vi kan hjälpa varandra."
Jessica, närstående till cancersjuk

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2021-10-04

"Tar man inte hand om närstående får man även närstående som patienter"

- Hans Thulesius, docent i allmänmedicin

Kontakter

Ulrika Sandén

Kursansvarig
Doktorand, Innovationsteknik
ulrika.sanden@design.lth.se
070 - 292 85 36

Fredrik Nilsson

Professor, Designvetenskaper
fredrik.nilsson@plog.lth.se
046 - 222 91 55

Lars Harrysson

Lektor, Socialt arbete 
lars.harrysson@soch.lu.se
042 – 35 65 27

Hans Thulesius

Docent, Allmänmedicin
hansthulesius@gmail.com
070 – 740 72 47