Hoppa till huvudinnehåll

Patientperspektiv och egenförmåga

Tre personer sitter på en bänk med ryggen mot kameran. Foto.

Hur hanterar man livet som sjuk eller närstående till någon som är sjuk?

Lunds universitet ger kursen ”Patientperspektiv och egenförmåga”. I den vänder vi på per­spektivet och låter intresserade vårdgivare delta i patient­ernas värld, i stället för tvärt om. Det handlar om att se på sin situation från olika perspektiv och därigenom finna olika lösningar. Kursen vänder sig till patienter, närstående och vårdgivare. Att träna på att navigera i vården, söka kunskap, finna glädje i nuet – det är frågor som inte är diagnosbundna och alla är välkomna att söka. 

Patientperspektiv och egenförmåga är en fristående kurs som kombinerar teori och praktiskt arbete utifrån patient- och närståendeperspektiv. Genom att blanda medicinsk kunskap med socialt arbete och designtänkande skapas förutsättningar för helhetslösningar. Vilka samhällsfunktioner är involverade vid sjukdom och går det att designa ett samarbete med individens behov i centrum? Har närstående specifika behov och hur skiljer de sig från den sjukes?

Praktisk information om kursen och antagningen

Kursen ges vid Institutionen för designvetenskaper, LTH, i samverkan med Linneuniversitetet, Socialhögskolan vid Lunds universitet samt Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. 

Kursplan: Se kursplanen på LTH:s webbplats

Högskolepoäng: 7,5 hp

Kurstakt: Kvartsfart

Utbildningsform: Distans med två obligatoriska träffar i Lund: 12-13 oktober och 25-26 november.

Kursperiod: Hösten 2023

Anmälningsperiod: 15 mars - 17 april 2023
Ansök på antagning.se

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet. 
Information om grundläggande behörighet på Lunds universitets webb

Begränsat antal platser.

Röster om kursen

"Som sjuksköterska har jag fått med mig så många nya erfarenheter och kunskaper av denna kurs, som jag högst sannolikt inte hade kunnat läsa mig till i skolan eller få via mitt arbete. Som privatperson har jag fått med mig en beredskap och även vetskap om det stöd som finns om jag själv eller någon anhörig skulle få cancer."
Emelie sjuksköterska, Kalmar kommun

"Kursen har gett mig hopp och viljan att göra något av mina egna erfarenheter. Alla blogginlägg, tips på filmer, studier med mera har bidragit till en nyfikenhet för mig att fortsätta leta kunskap och gett mig stöd i att vi är flera och att vi kan hjälpa varandra."
Jessica, närstående till cancersjuk

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2023-03-16

Patientperspektiv och egenförmåga – TFRD40

Kontakter

Ulrika Sandén

Kursansvarig
ulrika.sanden@design.lth.se
070 - 292 85 36

Birger Swahn

Utbildningsadministratör
birger.swahn@cs.lth.se