Hoppa till huvudinnehåll

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Definition från Agenda 2030: Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Designvetenskapers arbete med mål 11

För vem designas staden? Universell utformning har vuxit fram inom arkitektur och design som en strävan att nå alla människor oavsett förutsättningar. Området är en viktig del inom Designvetenskapers forskning och utbildning och adresserar frågeställningar som till exempel: ”Hur kan universell utformning och mänsklig mångfald bidra till hållbara stadsbyggnadsprocesser och byggnadsprojekt?”

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 11:

10 februari 2022

Luftföroreningar utomhus är ett globalt hälsoproblem som varje år orsakar fyra-nio miljoner fall av för tidig död enligt WHO. Avgaser från dieselfordon bidrar till stor del till dessa luftföroreningar.

3 februari 2022

Två tredjedelar av vår tid spenderas inomhus och vi behöver mer kunskap om hur inomhusmiljön påverkar hälsan. Partiklar i inomhusmiljön kommer i hög grad från människans egna levnadsvanor som att tända stearinljus, använda rengöringsmedel, dammsuga eller att laga mat.

18 januari 2022

E-handeln ökar i rekordfart. Kläder, böcker, hemelektronik, livsmedel – det mesta går att handla via e-tjänster och få levererat på flexibla sätt. Men hur kan tjänsterna anpassas mer utifrån konsumentens behov? Och samtidigt bibehålla fokus på hållbarhet i hela logistikkedjan?

22 december 2021

Vad händer om elen slutar fungera och värmen försvinner under en längre tid? Förutom det rent uppenbara – att tekniken inte funkar och det blir kallt – hur ska vi i samhället förbereda oss för en sådan kris? Har vi koll på vem som ska göra vad när det händer? Och vem får vara med och utforma krisplanerna?

16 november 2021

Det finns olika sätt att minska smittrisken via luften i inomhusmiljöer.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01