Hoppa till huvudinnehåll

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

hållbara städer och samhällen. logotyp.

Definition från Agenda 2030: Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Designvetenskapers arbete med mål 11

För vem designas staden? Universell utformning har vuxit fram inom arkitektur och design som en strävan att nå alla människor oavsett förutsättningar. Området är en viktig del inom Designvetenskapers forskning och utbildning och adresserar frågeställningar som till exempel: ”Hur kan universell utformning och mänsklig mångfald bidra till hållbara stadsbyggnadsprocesser och byggnadsprojekt?”

Nyheter från Designvetenskaper som knyter an till mål 11:

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-03-01