Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

11 maj 2023

Projektet ”Klimateffektiva förpackningslösningar – webbaserat beslutsstödsystem med AI” är med på årets 100-lista över forskningsprojekt som har särskild potential att skapa nytta. Listan ställs samman av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

28 april 2023

Hur gör jag som lärare för att studenterna ska kunna fokusera på sitt lärande och känna sig välkomna? Hur ser jag till att följa lagarna som reglerar studenternas rätt till tillgänglig undervisning utan att slå knut på mig själv?

27 april 2023

Sot bildas främst av mänskliga aktiviteter genom ofullständig förbränning av organiskt material. Partiklarna kommer från transporter drivna av fossila bränslen, men också från vedeldning och levande stearinljus. Men hur farligt är sot? Hur ska man mäta det, och vilka gränsvärden bör gälla?

17 april 2023

“En bild säger mer än tusen ord”, säger Delphine Szymczak i inledningen av sin avhandling ”Verktyg inom och utom synhåll” i Rehabiliteringsteknik och design vid LTH. Hon syftar på att bilder och kartor är en given del av samhällets förmedlare av information.

4 april 2023

Det talas mycket om ChatGPT just nu – en av de chattbaserade AI-tjänsterna som levererar svar på alla tänkbara frågor på några sekunder. Men den nya tekniken genererar inte endast svar, utan väcker också många frågor. För att få koll på vad alla pratar om har LUM provat chattbotten.

3 april 2023

Jag vill gå på LTH! Det säger flera av de teknikintresserade tjejerna som deltar i Her Tech Future-eventet som LTH anordnar. För någon är det de olika utbildningarna som lockar, för andra är det studentlivet som verkar så kul.

27 mars 2023

Lampans LED-teknik framhålls ofta för sina fördelar – att den är energisnål, att den håller länge och att tekniken går att styra på olika sätt. Men att LED-lampan kan ge upphov till flimmer nämns inte lika ofta. En av anledningarna är att det saknas kunskap om hur fenomenet ska mätas och hur hälsan påverkas. Det vill ljusforskarna vid LTH ändra på, [...]

24 mars 2023

IKEA ska pensionera en produkt och ta fram en modern ersättare. Det är scenariot för en grupp ingenjörsstudenter som läser en kurs om termoplastiska material. Under två månader har de arbetat med hela designprocessen och skapat prototyper enligt önskemål från IKEA – och i dagarna var det dags för redovisning av projektet.

14 mars 2023

Helsingborgs Handelsförening har under många år stöttat forskning och utbildning vid Lunds universitet. Nu fortsätter satsningen på unga forskare vid Campus Helsingborg genom utdelning av sammanlagt 1 miljon kronor till tre projekt. Årets stipendiater ska bland annat öka kunskapen om AI och Big data, utforska strategier för kompetensutveckling och [...]

8 mars 2023

Lungans struktur förändras när vi blir äldre eller drabbas av lungsjukdomar. Att kunna mäta strukturförändringar i lungan är viktigt för att förstå vad som orsakar dem och för att upptäcka sjukdom – men lätttillgängliga metoder för att mäta strukturen i lungan saknas.