Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

14 juli 2023

28 miljoner kronor tilldelas åtta projekt i årets andra anslagsomgång från Afa försäkring. Två av projekten leds från Lunds Tekniska Högskola och Lunds universitet – ett som handlar om partiklar från transportsektorn och ett om multiresistenta bakteriers förmåga att spridas via luft.

11 juli 2023

I fantasins värld beger sig en grupp förväntansfulla människor till stranden. Gruppen börjar röra sig och musik skapas – taktfast, mjukt eller livligt beroende på rörelsernas karaktär. Musiken uppstår i samspel mellan personerna som besöker ett centrum för daglig verksamhet och en digital plattform som just nu tas fram genom ett samarbete mellan [...]

20 juni 2023

Snart reser Lunds universitet tältet i Visby för två dagars panel­samtal. Universitetets program under Almedalsveckan lyfter flera globala utmaningar som luftföroreningar och matfattigdom. Men programmet inger också hopp om att hitta lösningar i samverkan mellan akademi och omgivande samhälle.

12 juni 2023

Att få vibrationsskador i samband med sin yrkesutövning är inte ovanligt. En av de mest utsatta yrkesgrupperna är byggnadsarbetare där en tredjedel bedöms ha skador eller begynnande skador.

31 maj 2023

En kappa för backpackers, vattenfilter av trä och möbler för vandringsstugor i bergen. Längtan efter natur, frihet och ett oberoende liv genomsyrar flera av de 60 designprojekten som presenteras under Industridesignskolans årliga examensutställning som startar den 2 juni och pågår en vecka.

30 maj 2023

Vilka innovationer väntar oss framöver? Terminens exjobbare i Innovation ger en bild av en mer hållbar framtid för människa och samhälle när deras arbeten presenteras på IKDC.

30 maj 2023

Glas, belysning, möbler och AI i fokus när studenter ställde ut på designmässa i Malmö.

30 maj 2023

Lunds universitet förstärker sitt arbete inom handel och logistik på Campus Helsingborg, under namnet REAL – Center for Retail and Logistics. Centret profileras mot hållbarhet, digitalisering och förändrat arbetsliv – de stora utmaningar som handel och logistik har att hantera. Förslaget om REAL och dess innehåll har klubbats av styrelsen för [...]

15 maj 2023

Att vara hoppfull, ta hjälp av varandra och att låta livet vara föränderligt. Med de orden sammanfattade Ulrika Sandén sin avhandling om att leva med cancer när hon disputerade. Nu påbörjar hon sin postdoc och fortsätter utforskandet av patient- och närståendeperspektivet i samverkan mellan LTH och Chalmers.

12 maj 2023

Nu tilldelas tio projekt inom arbetsmiljöområdet 34 miljoner kronor från AFA Försäkring. Två av projekten leds från LTH och handlar om gruvarbetares, metallåtervinnares och hemtjänstchefers arbetsmiljö.